×

ผู้สัมผัสโรคฝีดาษลิงเสี่ยงสูงหรือต่ำประเมินจากอะไร

29.07.2022
  • LOADING...
ฝีดาษลิง

คำว่า ‘ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง’ กลับมาอีกครั้งในข่าวผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง เพราะขั้นตอนการสอบสวนโรคเหมือนกับโควิดในช่วงแรก นั่นคือการถามไทม์ไลน์ของผู้ป่วยในระยะแพร่เชื้อคือ ตั้งแต่เริ่มมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผื่น จนถึงระยะที่ผื่นตกสะเก็ด เพื่อติดตามผู้สัมผัสให้สังเกตอาการตนเอง 21 วัน หากมีอาการจะได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ 

 

แต่สำหรับโรคฝีดาษลิงมีความอ่อนไหวมากกว่า เพราะโรคนี้ติดต่อผ่านการสัมผัสโดยตรงเป็นหลัก ผู้สัมผัสจึงเป็นผู้ที่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น คู่นอน หรือพนักงานบริการ ผู้ป่วยจึงอาจลังเลที่จะบอกกับทีมสอบสวนโรค วิธีการที่องค์การอนามัยโลกแนะนำคือ การให้ผู้ป่วยแจ้งกับผู้สัมผัสเองเหมือนกับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น และสังคมจะต้องไม่ตีตราผู้ป่วย

 

ผู้สัมผัสโรคฝีดาษลิงแบ่งตามวิธีการติดต่อออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ การสัมผัส (Contact) และละอองฝอย (Droplets) และตามแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรคจะแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ ดังนี้

 

การสัมผัส

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้แก่

 

  • ผู้ที่สัมผัสผิวหนัง เยื่อบุ (เช่น ตา ปาก) หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น จับมือ คลุกคลี 
  • ผู้ที่สัมผัสเสื้อผ้า/สิ่งของที่อาจปนเปื้อนเชื้อ เช่น เสื้อผ้า ที่นอน ของใช้ของผู้ป่วย หรือถูกของมีคมทิ่มตำ

 

การสัมผัสละอองฝอย 

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ได้แก่

 

  • ผู้สัมผัสร่วมบ้าน หรือพักค้างคืนกับผู้ป่วยอย่างน้อย 1 คืน
  • ผู้ที่อยู่ใกล้กับผู้ป่วย หรือนั่งร่วมยานพาหนะในระยะ 1 เมตร
  • ผู้ที่ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดละอองฟุ้งจากคราบเชื้อโรค เช่น การสะบัดผ้าปูที่นอนหรือเสื้อผ้า

 

ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ได้แก่

 

  • ผู้สัมผัสที่สวมหน้ากากอนามัยและป้องกันดวงตา เช่น แว่นครอบตา (Goggle) หรือเฟซชิลด์ 
  • ถ้าผู้ป่วยสวมหน้ากากจะถือว่าไม่มีความเสี่ยง

 

การปฏิบัติตัวของผู้สัมผัส

ผู้สัมผัสโรคฝีดาษลิงไม่ต้องกักตัวเหมือนโควิด แต่จะสังเกตอาการตนเอง (Self Monitoring) จนครบ 21 วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้าย หากมีอาการผิดปกติให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ

 

สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะได้รับการติดตามจากเจ้าหน้าที่ (Active Monitoring) ทุก 7 วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหญิงตั้งครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ออาการรุนแรง และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่แออัด นอกจากนี้ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ยังจัดหาวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษลิงให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงด้วย

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising