×

มหาดไทยประชุมด่วน ประกาศทำสงครามยาเสพติดเต็มรูปแบบ สั่งตรวจสอบผู้ขอใช้ปืน ขาดคุณสมบัติให้เพิกถอนทันที

โดย THE STANDARD TEAM
07.10.2022
  • LOADING...

วันนี้ (7 ตุลาคม) สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน โดยมี พรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย, แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง, ขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, รัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

สุทธิพงษ์เปิดเผยว่า ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 38 ราย และผู้บาดเจ็บอย่างไม่เป็นทางการอีก 10 ราย ถือเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจไปทั่วโลก และขอแสดงความห่วงใยไปยังครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบด้วย พร้อมได้แสดงความอาลัยโดยการยืนไว้ทุกข์เป็นเวลา 38 วินาที โดยสาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ คือ การถอดบทเรียนเพื่อวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญดังกรณีเช่นนี้อีก ซึ่งจะต้องทบทวนความเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด และคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนด้วย โดยได้มีการหารือแนวทางการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย หรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้

 

สุทธิพงษ์กล่าวต่อไปว่า ขอชื่นชมความรอบคอบของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้วางแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้ทำประกันชีวิตให้แก่เด็กและครูที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สูญเสียไม่มากก็น้อย ซึ่งสิ่งที่ต้องคิดทบทวนต่อไป คือ จะเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น เมื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่มีหน้าที่ทำเต็มที่แล้ว เช่น ตรวจสอบความเสี่ยงจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น, ติดกล้อง CCTV, การจัดเวรยามคัดกรองบุคคลเข้ามาในสถานที่ หรือความปลอดภัยอื่นๆ เบื้องต้นได้สั่งการให้ถอดบทเรียนและเร่งหารือแนวทางในการป้องกันแล้ว

 

สุทธิพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ได้สั่งการให้กำหนดตัวชี้วัดหรือ KPIs แต่ละกระบวนการว่าจะทำอะไรบ้าง ภายในกรอบระยะเวลาเท่าไร เพราะทุกวัน เวลา วินาที มีค่าในการป้องกันภัยสังคมเช่นนี้ ฝ่ายปกครองภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ จึงจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการ โดยมีประเด็นสำคัญ 5 ประเด็น ดังนี้ 

 

  1. ให้กำชับมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด Re X-Ray กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด เพื่อลดดีมานด์และซัพพลายของยาเสพติด พร้อมทั้งนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา และเพิ่มความเข้มข้นการตรวจตรา ตั้งด่านชุมชน โดยปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุด ชรบ. เพื่อตรวจสารเสพติด เฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจเป็นภัยต่อสังคมและอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ รวมถึงการค้ามนุษย์

 

  1. การปลุกจิตวิญญาณให้คนในหมู่บ้านช่วยกันระวังภัย ทั้งคณะกรรมการหมู่บ้านหรือ กม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนในชุมชน มีการสื่อสารหรือรายงานสถานการณ์ที่เป็นความเสี่ยงให้กับฝ่ายปกครองทราบ เพื่อจะได้เตรียมการป้องกันก่อนเกิดเหตุ 

 

  1. ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนการตั้งด่านชุมชนของกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ 

 

  1. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้ความสำคัญกับกิจกรรมของหมู่บ้าน ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต้องไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างแท้จริง และเฝ้าระวัง รวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ให้มีการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

 

  1. ได้กำชับให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนด้วย หากพบว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ ให้ดำเนินการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นทันที ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ศึกษาและทบทวนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2560 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือสงเคราะห์ได้ครอบคลุมผู้เดือดร้อนทุกประเภท
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising