×

โฆษกคลังแจงผ่านเฟซบุ๊ก ยันไร้นโยบายขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็น 10% ตามข่าว

27.08.2023
  • LOADING...

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ยืนยันไม่มีนโยบายปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 7% เป็น 10% เป็นการเฉพาะเพื่อหารายได้มาจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุในอนาคต

 

เช้าวันนี้ (27 สิงหาคม) พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ขอชี้แจงประเด็นที่มีการข่าวเสนอถึงแนวทางการแก้ปัญหาการออมสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% โดยในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 3% นั้นจะออกกฎหมายเฉพาะ

 

กระทรวงการคลังขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามแนวคิดดังกล่าว

 

โดยวานนี้มีรายงานข่าวถึงการนำเสนอทางออกในการหารายได้เพื่อดูแลผู้สูงอายุ โดยรูปแบบที่มีการเสนอผ่านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คือการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 7% เป็น 10% โดยส่วนที่ปรับขึ้น 3% รัฐอาจออกกฎหมายเฉพาะให้ส่วนนี้มาเป็นเงินออมของประชาชนเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยทำความเข้าใจให้ประชาชนยอมรับการขึ้นภาษีนี้ได้ เพราะทำให้มีหลักประกันวัยเกษียณ และรัฐก็มีแหล่งรายได้ที่ชัดเจน นำมาจัดสวัสดิการให้ประชาชนผู้สูงวัยในอนาคต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising