×

มหาดไทยอบรมทำหน้ากากอนามัย ผลิตเอง 50 ล้านชิ้น ให้ประชาชนทั่วประเทศป้องกันโควิด-19

โดย THE STANDARD TEAM
04.03.2020
  • LOADING...

วันนี้ (4 มีนาคม) พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศไม่สามารถผลิตสำหรับประชาชนทั้งประเทศได้

 

พล.อ. อนุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคโควิด-19 เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองสำหรับประชาชน ซึ่งการอบรมดังกล่าวใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบรมให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสตรี จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำหมู่บ้านชุมชน ประชาชนที่สนใจ เป็นวิทยากรในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยการอบรมจะเสร็จสิ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2563 นี้ 

 

และจากการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางจำนวน 225 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนทั่วประเทศจำนวน 50 ล้านชิ้น โดยประชาชนทุกครัวเรือนช่วยกันผลิตเพื่อใช้เอง 

 

โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ต้องหมั่นซักทำความสะอาดอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ อีกทั้งเป็นการป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี เพราะหน้ากากอนามัยนี้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising