×

มหาดไทยออกประกาศยืดเวลาเกณฑ์ทหาร จาก 1-12 เม.ย. 63 เป็น 23 ก.ค. – 23 ส.ค. 63

01.04.2020
  • LOADING...

กระทรวงมหาดไทยออกประกาศเรื่องการเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 จากเดิมวันที่ 1-12 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2563 (เว้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 12 สิงหาคม 2563) เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 และลดความเสี่ยงของประชาชนที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามประกาศของกระทรวงกลาโหม

 

โดย พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของนายอำเภอและผู้อำนวยการเขตต่อผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินรับราชการทหารกองประจำการ ดังนี้

 

  1. ผู้อำนวยการเขตทุกเขตและนายอำเภอทุกอำเภอ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกใหม่ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 พร้อมกับประกาศแจ้งให้ทหารกองเกินในท้องที่นำหมายเรียกดังกล่าวมาแก้ไขวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกใหม่ ณ สำนักงานเขตหรืออำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563

 

  1. ทหารกองเกินผู้ใดที่ยื่นขอสิทธิผ่อนผันเนื่องจากอยู่ระหว่างศึกษาภายในประเทศ ให้นำหมายเรียกเข้ารับราชการทหารมาแก้ไขวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือกใหม่ ณ สำนักงานเขตหรืออำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563

 

  1. ทหารกองเกินผู้ใดอยู่ในระหว่างผ่อนผัน แต่มีความประสงค์จะขอสละสิทธิ์ผ่อนผันเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามปกติ ให้แจ้งความประสงค์จะขอสละสิทธิ์ผ่อนผันที่สำนักงานเขตหรืออำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563 

 

ในส่วนที่มีผู้มีความประสงค์ผ่อนผัน ทางนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตจะกำหนดวันไม่ให้ตรงกับวันตรวจเลือกฯ เพื่อกระจายคนและลดความแออัด ซึ่งเดิมเคยมีแนวคิดที่จะดำเนินการทางออนไลน์ แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกฎหมายได้ระบุให้มาแสดงตนในสถานที่กำหนดไว้ด้วยตัวเอง

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories