×

‘คลัง’ มั่นใจ 5 ปีหลังจากนี้ ‘หนี้สาธารณะ’ ไม่เกิน 60% ต่อ GDP

โดย efinanceThai
25.11.2020
  • LOADING...
‘คลัง’ มั่นใจ 5 ปีหลังจากนี้ ‘หนี้สาธารณะ’ ไม่เกิน 60% ต่อ GDP

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มั่นใจ 5 ปีข้างหน้าหนี้สาธารณะไม่เกินกรอบวินัยการเงินฯ 60% ต่อ GDP แน่นอน พร้อมไฟเขียว สบน. กู้เงินจาก ตปท. รองรับความต้องการของเอกชนช่วงหลังโควิด-19 

 

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ว่า ยืนยันว่าในปี 2564 และในระยะ 5 ปีข้างหน้า หนี้สาธารณะต่อ GDP จะยังไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลัง ที่กำหนดไว้ที่ 60% ต่อ GDP แน่นอน สำหรับปัจจุบันหนี้สาธารณะต่อ GDP ของรัฐบาลอยู่ที่ 49.34%

 

“เรื่องวินัยการเงินการคลัง สบน. ได้ดูแลอยู่ โดยเฉพาะกรอบวินัยการเงินการคลังที่เป็นกรอบใหญ่และต้องรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม หนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่ต้องห่วง เพราะจะไม่เกิน 60% ต่อ GDP แน่นอน ขณะเดียวกันหนี้สาธารณะจะสูงหรือไม่มีเงื่อนไขเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจด้วย ซึ่งในปี 2564 คาดว่า GDP จะขยายตัว 4% และในช่วง 5 ปีข้างหน้าจะขยายตัว 3-5%” อาคม กล่าว

 

ทั้งนี้ยังได้มอบหมายให้ สบน. ศึกษาแนวทางการกู้เงินจากต่างประเทศ เพื่อกระจายแหล่งเงินกู้ เนื่องจากหลังจากช่วงโควิด-19 ความต้องการเงินกู้ในประเทศของภาคเอกชนอาจสูงขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม การกู้เงินจากต่างประเทศนั้นให้เน้นการกู้เงินจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศไม่ใช่กู้จากตลาดเงินในต่างประเทศ เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ต้นทุนการกู้ระหว่างในประเทศและต่างประเทศไม่มีความแตกต่างกันมากนัก

 

ขณะเดียวกันการกู้จากต่างประเทศนั้น ขอให้เน้นในการใช้เงินกู้ใน 4 เรื่องสำคัญ คือ การกู้จากต่างประเทศให้ดูในเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงในสาขาต่างๆ เน้นการลงทุนในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี โครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการที่เกี่ยวกับด้านสังคม เน้นด้านสุขภาพ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าการกู้จากต่างประเทศนั้นถือเป็นเรื่องปกติ เพราะปัจจุบันจีนที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีการกู้จากต่างประเทศ เพราะต้องการนำเข้าเทคโนโลยี

 

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สบน. ยังไม่มีแผนกู้เงินจากต่างประเทศเพิ่มจากที่กู้เงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) 1,500 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว เพื่อนำมาดูแลในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

รายงาน ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories