×

กทม. หารือร่วมกรมอุตุฯ พัฒนาระบบพยากรณ์อากาศให้แม่นยำ ละเอียด รวดเร็วขึ้น อำนวยความสะดวกประชาชนช่วงฤดูฝน

โดย THE STANDARD TEAM
30.05.2024
  • LOADING...
กรมอุตุ

วานนี้ (29 พฤษภาคม) ที่ห้องประชุมชีนิมิตร สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมระหว่างกรุงเทพมหานครและ กรมอุตุ นิยมวิทยา หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลการคาดการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ชัชชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การพยากรณ์อากาศเป็นเรื่องสำคัญ เพราะทำให้เราสามารถเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ปริมาณฝนมีมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา หากเราสามารถรู้ล่วงหน้าได้แม่นยำ จะทำให้เราจัดสรรทรัพยากรได้เหมาะสม โดยการประชุมในวันนี้ มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับ กรมอุตุ นิยมวิทยา เพื่อร่วมมือกันในประเด็นหลัก 3 เรื่อง คือ

 

เรื่องที่ 1 การแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้ กรมอุตุ นิยมวิทยาสามารถพัฒนาแบบจำลองที่พยากรณ์ได้ละเอียดขึ้น กำหนดจุดได้แม่นยำขึ้น ทำให้ต่อไปอาจไม่ใช่แค่ทำนายว่ากรุงเทพฯ มีฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์ แต่จะระบุโซนหรือพื้นที่ได้แคบลง อาจจำกัดวงลงได้ถึงระดับเขต

 

เรื่องที่ 2 การสื่อสาร ต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย โดยปรับวิธีการสื่อสารทั้งสองฝั่งเพื่อให้สื่อความหมายถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง เช่น หลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก

 

เรื่องที่ 3 ความร่วมมือในมิติอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องความร้อนของเมือง เพราะในอนาคตความร้อนของเมืองจะสูงมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อเนื่องถึงการเกิดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ด้วย เพราะว่าผลกระทบจากความร้อนของเมืองทำให้แก๊สเปลี่ยนเป็นฝุ่นได้

 

ด้าน กรรวี สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาต้องการพัฒนาการพยากรณ์ให้มีความแม่นยำมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา จะทำได้ต้องมีข้อมูลมาเสริม ซึ่งเราให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่อง นอกเหนือจากที่พยากรณ์ภาพรวมทั้งประเทศ เพราะ กทม. มีเรดาร์ มีข้อมูลตรวจวัดที่ละเอียดในพื้นที่ หากนำข้อมูลประมวลผลร่วมกันจะทำให้พยากรณ์ได้ละเอียดถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

ชัชชาติกล่าวเสริมว่า สิ่งที่สำคัญคือเรื่องอุปกรณ์ เพราะกรมอุตุนิยมวิทยามีเครื่องมือที่มีราคาและคุณภาพสูง ทั้งสองหน่วยงานไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ซ้ำซ้อนกัน เช่น กทม. มีเรดาร์ดูกลุ่มฝน ส่วนกรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์ผ่านดาวเทียม เราสามารถเอาสิ่งที่มีมาเสริมกันได้ จะทำให้การใช้งบประมาณภาษีของประชาชนมีประสิทธิภาพ และได้ผลที่บูรณาการมากขึ้น

 

“เป็นมิติที่ดีที่ได้หารือร่วมกัน เชื่อว่าคณะทำงานที่จัดตั้งขึ้นจะทำให้เกิดความก้าวหน้าในการพยากรณ์อากาศ และเตือนทุกคนได้ว่าปัจจุบันโลกเปลี่ยนเร็ว ภูมิอากาศเปลี่ยนเร็วแค่ไหน ถ้าเรารู้ล่วงหน้าจะทำให้การแจ้งข่าวสาร รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันเหตุให้กับชาวกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” ชัชชาติกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising