×

มาริษร่วมประชุม รมว.ต่างประเทศ BRICS ย้ำไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย

12.06.2024
  • LOADING...
BRICS

วานนี้ (11 มิถุนายน) มาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงสำหรับ ‘การประชุมหารือระหว่าง BRICS กับประเทศกำลังพัฒนา’ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม BRICS ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองนิจนีนอฟโกรอด ภายใต้การเป็นประธาน BRICS ของรัสเซียในหัวข้อ ‘การส่งเสริมระบบพหุภาคีเพื่อการพัฒนาและความมั่นคงระดับโลกที่เป็นธรรม’ 

 

โดยเขาย้ำความสำคัญของ BRICS ในการส่งเสริมให้ประเทศกำลังพัฒนาในการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบพหุภาคี ซึ่งไทยสามารถมีส่วนร่วมในการยกระดับความร่วมมือของ BRICS ด้วยการเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง BRICS กับกรอบความร่วมมือที่ไทยเป็นสมาชิกได้ เช่น อาเซียน (ASEAN), บิมสเทค (BIMSTEC), ความร่วมมือเอเชีย (ACD), กลุ่ม G77 และสหประชาชาติ (UN) เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

 

นอกจากนี้มาริษยังได้เสนอให้ BRICS ขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาต่อไป



อ้างอิง: 

  • กระทรวงการต่างประเทศ
  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising