×

เปิดเคล็ดลับการสร้างสรรค์ LINE STICKERS เบื้องหลังที่ทำให้ ‘ครีเอเตอร์’ มากกว่า 200 คน ทำรายได้ทั่วโลกรวมมากกว่า 1 แสนล้านเยน

31.03.2023
 • LOADING...
LINE STICKERS

รู้หรือไม่ว่ามีครีเอเตอร์ชั้นนำมากกว่า 200 คน ที่ทำรายได้ทั่วโลกรวมมากกว่า 1 แสนล้านเยน หรือ 2.6 หมื่นล้านบาท ใน 7 ปีที่ Creators Market เปิดขึ้นมา (ข้อมูลรายได้รวม 7 ปี ณ สิ้นเดือนเมษายน 2021 / LINE CREATORS MARKET เปิดในเดือนเมษายน 2014)

 

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้หลายคนต่อยอดการทำ LINE STICKERS จากงานอดิเรกมาเป็นงานประจำ เนื่องจากมีรายได้ที่มั่นคง

 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 


 

ในโอกาสที่ THE STANDARD WEALTH ได้เข้าร่วมทริป LINE STICKERS CONTEST 2022 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จึงได้รับฟังการบรรยายของ Naito Ryuya, Content Production Team, LINE Corporation Japan ถึงเคล็ดลับการสร้างสรรค์ LINE STICKERS

 

โดยเคล็ดลับดังกล่าวนั้นได้ถูกแบ่งออกมาเป็น 7 เรื่องด้วยกันคือ 

 

 1. สร้างสติกเกอร์ที่มีเนื้อหาในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คน: 
 • ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของ LINE STICKERS มักมองหาสติกเกอร์ที่ใช้งานได้ง่ายในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป การสร้างสรรค์สติกเกอร์ที่มีเนื้อหาเฉพาะ อาจทำให้สติกเกอร์นั้นๆ มีโอกาสใช้น้อย ซึ่งมักจะไม่ดึงดูดให้เกิดการซื้อสติกเกอร์เซ็ตนั้นๆ 

 

 1. สร้างสติกเกอร์ที่มีการแสดงออกถึงท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึกที่หลากหลายในหนึ่งเซ็ต:
 • การเปลี่ยนท่าทางการแสดงออกของคาแรกเตอร์ รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ (เช่น การใช้สี ลายเส้นแสดงการเคลื่อนไหว หรือการเน้นท่าทางต่างๆ) ในหนึ่งเซ็ตจะช่วยให้สติกเกอร์เซ็ตนั้นๆ น่าสนใจมากขึ้น หลีกเลี่ยงการออกแบบสติกเกอร์ที่มีลักษณะซ้ำๆ กันในเซ็ต แต่เพิ่มมิติการแสดงออกให้มากขึ้น เช่น สติกเกอร์ที่มีเนื้อหาเป็นการชมเชย อาจแยกมิติการแสดงออกเป็น ดี เยี่ยม เยี่ยมที่สุดไปเลย เป็นต้น

 

 1. สร้างสติกเกอร์ที่มีเนื้อหาหรือท่าทางการแสดงออก ให้มีเพียงหนึ่งความหมายในแต่ละรูป: 
 • ควรกำหนดใจความหลักของสติกเกอร์แต่ละรูปเพียงแค่หนึ่งใจความ เพื่อให้ผู้ใช้ และผู้รับสติกเกอร์มีความเข้าใจที่ตรงกันเมื่อนำไปใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสติกเกอร์ที่มีคาแรกเตอร์มากกว่า 1 ตัวขึ้นไป

 

 1. สร้างสติกเกอร์ที่สามารถใช้ได้บนทุกสีพื้นหลัง:
 • เนื่องจากผู้ใช้งาน LINE แอปพลิเคชันอาจมีการใช้ธีมที่มีสีแตกต่างกัน การออกแบบสติกเกอร์ต่างๆ ควรคำนึงถึงการใช้ลายเส้นและสีในองค์ประกอบต่างๆ ของสติกเกอร์แต่ละรูป ให้สามารถใช้ได้บนทุกพื้นหลัง โดยอาจพิจารณาการตัดเส้นขอบองค์ประกอบต่างๆ ให้สามารถแยกออกจากพื้นหลังได้ง่าย

 

 1. สร้างสติกเกอร์ที่คาแรกเตอร์หันหน้าไปในทิศทางที่เหมาะสม:
 • การหันหน้าของคาแรกเตอร์ต่างๆ มีผลต่อความรู้สึกของผู้ได้รับสติกเกอร์นั้นๆ เนื่องจากการแสดงผลของหน้าต่างแชตจะแสดงข้อความจากผู้อื่นในฝั่งซ้ายเสมอ เช่น การโค้งคำนับ คาแรกเตอร์ควรหันหน้าไปทางขวาเพื่อแสดงความรู้สึกนอบน้อมในการคำนับ ในขณะที่ถ้าหันซ้ายอาจทำให้เกิดความรู้สึกว่าผู้ส่งสติกเกอร์กำลังเบือนหน้าหนี เป็นต้น

 

 1. สร้างเซ็ตสติกเกอร์อย่างมีกลยุทธ์ในการลำดับสติกเกอร์:
 • ผู้ใช้งานสติกเกอร์ส่วนใหญ่มักเลือกใช้งานสติกเกอร์ที่อยู่แถวบนสุด เมื่อกดเลือกสติกเกอร์แต่ละเซ็ต โดยสติกเกอร์แถวบนสุดรูปที่สองมักเป็นจุดที่ผู้ใช้งานมองเห็น และเลือกกดส่งมากที่สุด

 

 1. สร้างสติกเกอร์ที่มีภาพหลักของเซ็ตที่โดดเด่นและบ่งบอกภาพรวมของเซ็ต:
 • ภาพหลักของสติกเกอร์เซ็ตต่างๆ จะถูกแสดงในหน้าร้านของ STICKER SHOP และใน LINE STORE ดังนั้นการกำหนดภาพหลักที่โดดเด่น และแสดงถึงภาพรวมของเซ็ตจะทำให้สติกเกอร์เซ็ตนั้นๆ เตะตา และดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับลักษณะของสติกเกอร์ที่ขายได้ดี และมีการใช้งานบ่อยครั้ง ได้แก่ 

 1. สติกเกอร์ที่ถูกใช้งานบ่อยมักเป็นสติกเกอร์ที่แทนข้อความทั่วๆ ไปในการทักทาย หรือตอบรับ เช่น รับทราบ โอเค ขอบคุณ ได้โปรด สวัสดีตอนเช้า สวัสดีตอนเย็น ยอดเยี่ยม หรือขอโทษ การสร้างสติกเกอร์ในแต่ละเซ็ตจึงควรคำนึงถึงการใส่ข้อความเหล่านี้ลงไปด้วย เพื่อเพิ่มโอกาสการใช้งาน

 

 1. สติกเกอร์ที่ถูกใช้งานบ่อยมักเป็นสติกเกอร์ที่แสดงความรู้สึกในแง่บวก เนื่องจากสติกเกอร์ที่ส่งความรู้สึกในแง่ลบ อาจทำให้ผู้รับรู้สึกไม่สบายใจ หรือสร้างความเข้าใจผิดในการใช้งานแต่ละสถานการณ์

 

 1. สติกเกอร์เฉพาะสถานการณ์มักถูกใช้งานน้อย สติกเกอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่จำเพาะมากๆ หรือไม่เกี่ยวข้อง/ไม่เป็นกระแส ณ เวลานั้นๆ มักไม่ถูกเลือกใช้งาน ดังนั้นครีเอเตอร์ควรวางแผนและกำหนดการวางขายสติกเกอร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 

 

 1. สติกเกอร์เซ็ตที่ถูกใช้งานบ่อย มักเป็นเซ็ตที่วางโครงสร้างคอนเทนต์ได้อย่างครอบคลุม คุ้มค่าแก่การซื้อใช้งาน เนื่องจากในปัจจุบันการออกสติกเกอร์ 1 เซ็ตต้องประกอบสติกเกอร์ทั้งหมด 24 ภาพ การวางโครงสร้างคอนเทนต์จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เลือกซื้อสามารถพิจารณาสติกเกอร์แต่ละเซ็ตได้ง่ายขึ้น

 

ขณะที่เทรนด์ฮิตของสติกเกอร์ในประเทศญี่ปุ่น คือ

 1. สติกเกอร์ที่ไม่มีข้อความ: สติกเกอร์ที่ไม่มีข้อความ แต่เน้นการแสดงท่าทางของสติกเกอร์ที่ชัดเจน ตรงไปตรงมาในหลากหลายสถานการณ์ กำลังเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ซึ่งมักถูกใช้เพื่อแสดงโทนความรู้สึกของผู้ใช้งาน เช่น การส่งทิ้งท้ายบทสนทนาเพื่อให้บทสนทนานั้นๆ ไม่ห้วนจนเกินไป

 

 1. สติกเกอร์ที่มีรูปหัวใจ: สติกเกอร์ที่มีรูปหัวใจรวมถึงสติกเกอร์แสดงความรัก เป็นสติกเกอร์ที่ได้ความนิยมให้หมู่วัยรุ่นเป็นอย่างมาก โดยหัวใจแต่ละแบบ แต่ละขนาด แสดงถึงความรู้สึกของผู้ส่งที่แตกต่างกันออกไป

 

 1. สติกเกอร์สไตล์เรโทร: สติกเกอร์ที่มีโทนสีและข้อความแบบเรโทรกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นสติกเกอร์ที่ชวนให้รำลึกถึงความทรงจำดีๆ ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันก็มีคาแรกเตอร์ทั้งเก่าและใหม่ที่ออกคอนเทนต์ในสไตล์เรโทรมากขึ้น

 

 1. สติกเกอร์ดาราตลก: ดาราตลกในญี่ปุ่นมักมีถ้อยคำและวลีเด็ดของแต่ละคน ซึ่งช่วยสร้างเสียงหัวเราะ และความตลกขบขันให้กับบทสนทนาได้เป็นอย่างดี

 

 1. สติกเกอร์ภาษา/วลีท้องถิ่น: ผู้คนในประเทศญี่ปุ่นเริ่มใช้สติกเกอร์ภาษา/วลีท้องถิ่นกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมองว่าเป็นการแสดงตัวตนของตัวเองออกมาอย่างภาคภูมิใจ (ญี่ปุ่นมีทั้งหมด 47 จังหวัด และบางท้องถิ่นมีการใช้ภาษาและวลีในแบบฉบับของแต่ละท้องที่)

 

Ryuya ยังได้ยกตัวอย่างครีเอเตอร์ในญี่ปุ่นที่ยังรักษาความโด่งดังได้จนถึงปัจจุบันได้แก่ agano, kanahei และ kiki

 

“ทุกคนยังคงออกผลงานสติกเกอร์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี และท้าทายตัวเองอยู่บ่อยครั้งในการออกสติกเกอร์หรือธีมในรูปแบบต่างๆ” Ryuya “อีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยรักษาความโด่งดังของครีเอเตอร์เหล่านี้คือ โซเชียลมีเดียที่ลงคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งช่วยให้คนจดจำผลงานและขยายแฟนๆ ของพวกเขาได้เป็นอย่างดี” 

 

ด้านครีเอเตอร์หน้าใหม่ที่โด่งดังในช่วง 2 ปีหลัง ได้แก่ napoll, mofusand และ Ayatora นอกจากสร้างแฟนของตัวเองอย่างต่อเนื่องบนโซเชียลมีเดีย จนทำให้มีคนตามมาอุดหนุนสติกเกอร์ ความสำเร็จยังมาจากผลงานที่มีบุคลิกลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้จดจำได้ง่าย

 

ท้ายนี้ Ryuya ยังให้คำแนะนำสำหรับครีเอเตอร์ไทยที่อยากเริ่มขายสติกเกอร์ในตลาดญี่ปุ่น ว่าอยากให้ลองพัฒนาสติกเกอร์ที่ไม่มีข้อความ ที่แสดงท่าทางที่เกินจริง (Overly Exaggerated Poses) ทั้งแบบภาพนิ่งและเคลื่อนไหว เนื่องจากเป็นลักษณะของสติกเกอร์ที่ขายดีในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังสื่อความหมายได้ชัดเจน ตรงไปตรงมา ทั้งยังช่วยลดข้อจำกัดทางด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างของทั้งสองประเทศได้อีกด้วย

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising