×

LIFE TIP: Zero Waste Movement สร้างความเปลี่ยนแปลงและลดขยะด้วยหลักการ 5Rs

18.07.2023
  • LOADING...
Zero Waste Movement

ชวนผู้อ่านรู้จักกับวิธีปรับพฤติกรรมไปสู่แนวทางลดขยะในชีวิตประจำวันด้วยหลัก 5Rs

การค้นหาวิธีจัดการและลดปริมาณขยะเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้อย่างมาก โดยเฉพาะ Zero Waste Movement ที่เป็นความคิดริเริ่มระดับนานาชาติที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ได้นำเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพมาเผยแพร่ให้ทุกคนทำตามได้ง่ายๆ จากหลักการ 5Rs ซึ่งประกอบด้วย Refuse, Reduce, Reuse, Recycle และ Repurpose อยากให้ผู้อ่านลองสำรวจแต่ละข้อและเรียนรู้วิธีนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปริมาณขยะให้ได้ 

 

  1. Refuse 

ปฏิเสธ งดรับ ไม่รับ ไม่เอาพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้ามาใช้ในครัวเรือนหรือในชีวิตประจำวัน ลองปรับเปลี่ยนมาเป็นสิ่งของที่ใช้ซ้ำได้แทน 

 

  1. Reduce 

ใช้น้อยลงเท่าที่จำเป็น จะทำให้เราทิ้งขว้างลดลง เช่น อาหารที่เก็บในตู้เย็นนานเกินไปจนกลายเป็นของเสีย ควรมีการวางแผนในการทำอาหารหรือวางแผนการบริโภค เพื่อให้อาหารพอดี โดยไม่ต้องทิ้งของเสียหรือของหมดอายุ 

 

  1. Reuse

พยายามใช้ซ้ำอีกครั้งก่อนจะนำไปทิ้งเป็นขยะ เช่น ขวดน้ำพลาสติก เสื้อผ้า แทนที่จะไปซื้อใหม่ทุกครั้ง หรือนำมา DIY สร้างประโยชน์การใช้งานใหม่ๆ 

 

  1. Recycle
    เก็บและแยกขยะเพื่อส่งไปยังโรงงานผลิตเพื่อแปลงให้เป็นของใหม่ให้สามารถใช้ซ้ำได้

 

  1. Repurpose

พูดง่ายๆ คือเป็นเทคนิคการ DIY นำของเก่าไปทำเป็นสิ่งของใหม่ที่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ได้อย่างมีประโยชน์ หรืออาจจะเรียกว่า Upcycle ก็ได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ของเก่า หรือ DIY ให้แตกต่างจากเดิมโดยไม่ได้ยุบหรือทำลายก่อนเหมือนกรณี Recycle 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising