×

เปิดหนังสือลาออก ‘กฤษฎา’ ยกเหตุ ‘แนวคิดการทำงานขัดกับ รมว. ใหม่-ไม่ได้รับเกียรติในการปฏิบัติงาน’

13.05.2024
  • LOADING...
กฤษฎา จีนะวิจารณะ

วันนี้ (13 พฤษภาคม) ผู้สื่อข่าวเปิดเผยหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของ กฤษฎา จีนะวิจารณะ ที่ส่งถึง เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 โดยเนื้อหาภายในระบุว่า

 

“ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกระผมให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 นั้น กระผมขอเรียนว่า กระผมมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และทุกตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

 

“โดยที่ในช่วงที่ผ่านมา กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในการกำกับดูแลภารกิจของกระทรวงการคลัง และหน่วยงานต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขณะนั้นมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งสามารถผลักดันการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของประชาชน การฟื้นฟูดูแลผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะอดีตข้าราชการของกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ซึ่งกระผมขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

“อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีแนวคิดในการทำงานที่แตกต่างกัน รวมทั้งการไม่ให้เกียรติต่อกันในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม กระผมจึงเห็นว่าคงไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้” หนังสือระบุ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising