×

พิชญ์ โพธารามิก ยื่นลาออก จัสมิน-โมโน หลังจาก ก.ล.ต. สั่งปรับ มีผลทันทีวันนี้

โดย THE STANDARD TEAM
17.09.2019
  • LOADING...
พิชญ์ โพธารามิก

หลังจากเมื่อวานนี้ (16 ก.ย.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีคำสั่งปรับทางแพ่งแก่ พิชญ์ โพธารามิก รวมเป็นเงิน 58,770,312.75 บาท กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น ‘จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์’ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ซึ่งจะมีผลให้พิชญ์ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว

 

แม้ ก.ล.ต. จะยังไม่ได้มีหนังสือเกี่ยวกับการให้พ้นจากตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารข้างต้น แต่ล่าสุดทั้งบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งพิชญ์นั่งตำแหน่งผู้บริหาร ได้มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเช้าวันนี้ (17 ก.ย.) ว่า 

 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี พิชญ์ โพธารามิก ได้ส่งหนังสือแจ้งลาออกในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล และประธานกรรมการ และกรรมการของโมโน เทคโนโลยี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายนเป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ทั้ง 2 บริษัท กำลังอยู่ในระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน พิชญ์ โพธารามิก

 

ขณะเดียวกันเชื่อว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้แต่อย่างใด

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories