×

ฟาร์มน้ำแข็งธรรมชาติเมืองนิกโกะ ความพยายามยกระดับหวานเย็นเกล็ดหิมะในญี่ปุ่น

21.08.2019
  • LOADING...

ยูอิจิโระ ยามาโมโตะ เจ้าของฟาร์มผลิตน้ำแข็งด้วยวิธีการทางธรรมชาติ ทำความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติ เพื่อขอให้มีผลผลิตและรายได้ที่ดีในปีนี้ ฟาร์มน้ำแข็งของยามาโมโตะเป็น 1 ในไม่ถึง 10 แห่งทั่วญี่ปุ่นที่ไม่พึ่งพาเครื่องจักรในการผลิต ทุกขั้นตอนยังคงอาศัยความเย็นจากธรรมชาติและแรงงานมนุษย์ ยามาโมโตะจะยังคงเดินหน้าผลิตน้ำแข็งที่ผูกโยงกับธรรมชาตินี้ต่อไป โดยหวังว่ากิจการที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และจิตวิญญาณนี้จะไม่เลือนหายไปจากสังคมญี่ปุ่น

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories