×

หุ้น ITTHI เข้าเทรดกระดาน mai วันแรก ทะยาน 93.33% จากราคา IPO

22.03.2023
  • LOADING...

หุ้น บมจ.อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ ITTHI เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้ (22 มีนาคม) เป็นวันแรก ราคาเปิดการซื้อขายที่ 5.80 บาท เพิ่มขึ้น 2.80 บาท หรือ 93.33% จากราคาจองซื้อ IPO ที่ 3 บาท

 

ITTHI เข้าจดทะเบียนใน mai ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยมูลค่าระดมทุน 210 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 810 ล้านบาท

 

ITTHI ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ประเภท IET (Internet Every Thing) สำหรับ Smart Home โดยบริษัทว่าจ้างผู้ผลิตจากภายนอกผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างประเภทหลอดไฟ โคมไฟ และส่วนควบอื่นๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘Lighttrio’

 

โดยรายได้ในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วน 50% ของรายได้จากการจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอีก 50% เป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ชั้นนำอื่นๆ โดยลูกค้าส่วนใหญ่กว่า 76% เป็นกลุ่มลูกค้าพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ

 

นอกจากนี้ ITTHI ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘Union Clean’ โดยในปี 2565 สัดส่วนรายได้จากการจัดจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการติดตั้งสัดส่วน 98% และรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และอื่นๆ ประมาณสัดส่วน 2%

 

ITTHI มีทุนชำระหลังเสนอขาย 135 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 70 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลและผู้ลงทุนสถาบันตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 60 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 9 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อพนักงานของบริษัท 1 ล้านหุ้น

 

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) เท่ากับ 38.30 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (งวดปี 2565) เท่ากับ 21.15 ล้านบาท

 

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

ธนเสฏฐ์ อัครบุญญาพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

 

ITTHI มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือกลุ่มครอบครัวอัครบุญญาพัฒน์ ถือหุ้น 73.33% และ วีระศักดิ์ ขวัญมงคลพงศ์ 0.74%

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising