×

หุ้น MOSHI พุ่งแรง! เข้าเทรดใน SET วันแรกด้วยราคาเปิดที่ 35 บาท เพิ่มขึ้น 67% จากราคา IPO

22.12.2022
  • LOADING...
หุ้น MOSHI

บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ หุ้น MOSHI เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรกวันนี้ (22 ธันวาคม) ราคาเปิดการซื้อขายอยู่ที่ 35 บาท เพิ่มขึ้น 14 บาท หรือ 66.67% จากราคา IPO ที่ 21 บาท โดยในช่วง 10 นาทีแรกของการซื้อขายราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทำจุดสูงสุดที่ 36.75 บาท เพิ่มขึ้น 75% จากราคา IPO 

 

MOSHI เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดพาณิชย์ มูลค่าระดมทุน 1,260 ล้านบาท และมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,300 ล้านบาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


สง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น กล่า

MOSHI ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าไลฟ์สไตล์ จำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และคุณภาพดี สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในราคาย่อมเยา ภายใต้ชื่อทางการค้า ‘Moshi Moshi’

 

ปัจจุบันมีสินค้าจำหน่ายมากถึง 12 กลุ่มสินค้า ได้แก่ เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องเขียน, กระเป๋า, ตุ๊กตา, ของใช้แฟชั่น, อุปกรณ์เสริมความงาม, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องสำอาง, อุปกรณ์ด้านไอที, ของเล่น, อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าหมวดอื่นๆ ผ่านช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งสาขาของบริษัท 101 สาขา ออนไลน์แพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยม และร้านค้าในรูปแบบป๊อปอัพสโตร์

 

MOSHI มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 240 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) นี้เป็นการเสนอขายจำนวนรวมไม่เกิน 75 ล้านหุ้น  

 

โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 60 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทคือ Winnfield Capital Overseas Company Limited 15 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท ในราคาหุ้นละ 21 บาท

 

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO อ้างอิงกำไรสุทธิย้อน 12 เดือน คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับประมาณ 28.66 เท่า โดยมี บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

 

สง่า บุญสงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า เงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำมาช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินรองรับแผนการขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป

 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

 

MOSHI มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวบุญสงเคราะห์ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมสัดส่วน 75%

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising