×

สธ. เผย อากาศหนาวยอดผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มสูงขึ้น ย้ำหากมีอาการไข้หวัดให้สวมหน้ากากป้องกัน-เลี่ยงใกล้ชิดเด็กและผู้สูงวัย

โดย THE STANDARD TEAM
24.12.2023
  • LOADING...
ไข้หวัดใหญ่

วันนี้ (24 ธันวาคม) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการติดตามเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า ช่วงสัปดาห์ที่ 47-50 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2566 ได้เก็บตัวอย่างจากระบบทางเดินหายใจของผู้ที่มาโรงพยาบาลด้วยกลุ่มอาการทางเดินหายใจ ในโรงพยาบาลเครือข่าย 14 แห่ง จำนวน 120-200 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสัดส่วนที่สูงถึง 42% รองลงมาเป็นไรโนไวรัส / เอนเทอโรไวรัส 36.9% hMPV 9.3% RSV 6.4% และโควิดอีก 5.4% 

 

โดยในผู้ป่วยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงจนต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลนั้น มากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุน้อยกว่า 5 ปี รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-17 ปี และมากกว่า 65 ปี ตามลำดับ 

 

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยแล้วมีอาการรุนแรงคือ เด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ ประกอบกับช่วงนี้ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นในหลายพื้นที่ ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้มีผลให้เชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น แพร่กระจายได้ง่ายและเร็วขึ้น 

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังรักษาสุขภาพ ดูแลอนามัยส่วนบุคคล รักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะเมื่อมีอาการทางเดินหายใจ เป็นไข้ เจ็บคอ ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีฝูงชนจำนวนมาก รวมทั้งการใกล้ชิดเด็กและผู้สูงอายุ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ และเฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง หากรับประทานยาเบื้องต้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นขอให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising