×

ชมคลิป: ‘สร้างสรรค์หรือทำลาย’ จะนะ ในวันเปิดเวทีรับฟังความเห็น สร้างนิคมอุตสาหกรรม

13.07.2020
  • LOADING...

พื้นที่กว่า 16,753 ไร่ ใน 3 ตำบลของอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กำลังจะถูกพลิกให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม ตามโมเดลเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 18,860 ล้านบาท มอบหมาย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

 

ตลอดระยะเวลาหลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติ มีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านมาโดยตลอด ฝ่ายหนึ่งมองว่านี่คือโอกาสครั้งสำคัญที่จะพลิกจะนะ ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ขณะที่อีกฟากมองว่านี่คือการพัฒนาที่อาจทำลายทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตที่พวกเขาอาศัยทำมาหากินอยู่

 

THE STANDARD ลงพื้นที่จะนะ ที่กำลังจะถูกเปลี่ยนเป็นเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต พาไปสำรวจจุดเริ่มต้น การคัดค้าน และวันเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนในพื้นที่

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising