×

กต. เผย เมียนมาช่วยส่ง 266 คนไทยจากเล่าก์ก่ายไปชายแดนจีนแล้ว เตรียมส่งเครื่องบินรับกลับจากคุนหมิง

19.11.2023
  • LOADING...

กระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้าในการช่วยเหลือกลุ่มคนไทยออกจากเมืองเล่าก์ก่ายของเมียนมา โดยล่าสุดวันนี้ (19 พฤศจิกายน) ทางการเมียนมาได้ช่วยจัดส่งคนไทย 266 คน จากเมืองเล่าก์ก่ายไปยังชายแดนจีน และทางการจีนได้อนุญาตให้กลุ่มคนไทยดังกล่าวข้ามชายแดนเข้าไปยังจีนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว 

 

โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดเครื่องบินเช่าเหมาลำ 2 ลำโดยสายการบินแอร์เอเชียและสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ นำคนไทยกลุ่มดังกล่าวกลับไทยจากนครคุนหมิง 

 

ทั้งนี้ เมื่อเครื่องบินอพยพคนไทยทั้ง 2 ลำ เดินทางถึงไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในการตรวจคนเข้าเมือง และคัดกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism: NRM) และผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติต่อไป

 

สำหรับการให้ความช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลจีนในการอำนวยความสะดวกตั้งแต่ต้นทางและระหว่างทางการอพยพ กล่าวคือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้รับความร่วมมือจากทางการเมียนมาและมูลนิธิอิมมานูเอล ในการช่วยดูแลคนไทยด้านอาหาร น้ำ และเครื่องนุ่งห่ม ระหว่างรอการอพยพที่เมืองเล่าก์ก่าย   

 

ขณะที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้รับการอำนวยความสะดวกจากรัฐบาลส่วนกลางและท้องถิ่นในด้านเส้นทางการบิน และการตรวจคนเข้าเมือง จนประสบผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ตลอดจนการช่วยเหลือคนจากมิตรประเทศออกมาด้วย เช่น ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ 

 

โดยกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือครั้งนี้ ขณะที่ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เร่งติดตามช่วยเหลือคนไทยที่อาจยังหลงเหลืออยู่โดยเร็วต่อไป

 

แฟ้มภาพ: Reuters / Khin Maung Win / Pool (Myanmar Military Society Politics)

อ้างอิง: กระทรวงการต่างประเทศ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising