×

‘เอชเอสบีซี’ เปิดตัว ‘บัญชีเงินฝากสีเขียวสกุลเงินบาท’ ประเดิม 2 ลูกค้ารายใหญ่ ‘ซีพี ออลล์ และอินโดรามา’

01.04.2021
  • LOADING...
บัญชีเงินฝากสีเขียวสกุลเงินบาท

ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) ตอกย้ำความเป็นผู้นำธนาคารเพื่อความยั่งยืน เปิดตัวผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากสีเขียวสกุลเงินบาท หรือ Green Deposit เป็นครั้งแรกของไทย สนับสนุนลูกค้าประเภทองค์กร ร่วมพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสานต่อพันธกิจของธนาคารในด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050 

 

ล่าสุด บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดของไทย ได้ร่วมประเดิมเปิดบัญชีเงินฝากสีเขียวในสกุลเงินบาทเป็นรายแรกๆ 

 

ทั้งนี้ Green Deposit คือผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีจุดมุ่งหมายช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ โดยนำเงินสดคงเหลือไปลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เป็นมิตรและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงลงทุนในธุรกิจและโครงการที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน เป็นโครงการที่จะช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม อาทิ โครงการพลังงานทดแทน การสร้างอาคารสีเขียว โครงการการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่จะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอีกด้วย

 

เคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HSBC กล่าวว่า Green Deposit ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของ HSBC (ประเทศไทย) โดยเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทแรกของตลาด ที่จะถูกนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว และยังช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจที่ในระยะยาว 

 

HSBC ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากสีเขียวไปแล้วในประเทศอินเดีย อังกฤษ สิงคโปร์ ฮ่องกง ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี โดยหลักการพิจารณาเปิดตัวผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากสีเขียวในประเทศใดๆ นั้น จะพิจารณาจากความต้องการเงินลงทุนของธุรกิจสีเขียวที่ผ่านมาตรฐานของ HSBC ก่อน จากนั้นจึงประสานกับลูกค้าภาคเอกชนที่มีเงินสดในมือค่อนข้างมาก สามารถลงทุนในระยะยาวได้ และต้องเป็นภาคเอกชนที่มีนโยบายส่งเสริมด้าน ESG ที่ยั่งยืน 

 

ส่วนในฝั่งอัตราดอกเบี้ยนั้น สำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝาก จะเป็นอัตราดอกเบี้ยระดับที่แข่งขันได้ และใกล้เคียงกับบัญชีเงินฝากปกติ 

 

ก่อนหน้านี้ HSBC (ประเทศไทย) ได้มีการออกผลิตภัณฑ์สีเขียวมาก่อนแล้ว อาทิ เป็นผู้จัดการเงินกู้ร่วม Sustainability Linked Loan ของ TU และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond ของ ธกส. มูลค่า 6 พันล้านบาท เป็นต้น 

 

กฤษฎา แพทย์เจริญ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายพาณิชย์ธนกิจ HSBC (ประเทศไทย) กล่าวว่า การมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่ส่งผลดีต่อโลกเท่านั้น แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจได้อีกด้วย HSBC ในทั่วทุกภูมิภาค มีความโดดเด่นด้านความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน ที่จะสามารถนำมาซึ่งโลกที่มีความยั่งยืนและยืดหยุ่นที่แท้จริงได้ในระยะยาว

 

โดยอ้างอิงผลสำรวจความคิดเห็นของ HSBC Navigator ซึ่งเป็นการสำรวจความคิดเห็นของบริษัท 4,131 แห่งจาก 16 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก พบว่า ธุรกิจต่างๆ ในภูมิภาคนี้ได้ให้ความสำคัญกับวาระด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมากขึ้นเป็นลำดับ 92% ของบริษัทที่ร่วมตอบคำถาม เปิดเผยว่าได้รับแรงกดดันจากบรรดาลูกค้า ให้บริษัทหันมาใส่ใจผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อสภาวะแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

 

นอกจากออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว HSBC ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำเฟรมเวิร์กที่มีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นตัวกลาง เพื่อให้นิยามธุรกิจสีเขียวที่ชัดเจนร่วมกันกับธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการให้บริการและสินเชื่อต่างๆ กับธุรกิจสีเขียวอีกด้วย 

 

ในเดือนตุลาคม ปี 2020 HSBC ได้ประกาศเจตนารมณ์และตั้งเป้าหมายช่วยสนับสนุนจัดหาเงินทุน มูลค่า 7.5 แสนล้านดอลลาร์ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ ในระยะ 10 ปี เพื่อส่งเสริมการลงทุนที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจที่มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2050 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising