×

ซีเซียม-137 ปนเปื้อนร่างกายได้ทางไหน สัมผัสแล้วเป็นอย่างไร

โดย THE STANDARD TEAM
21.03.2023
  • LOADING...

สารซีเซียม-137 คือสารกัมมันตรังสีที่มีลักษณะเป็นโลหะสีทองเงิน เป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง มักจับตัวกับคลอไรด์กลายเป็นผงผลึก ปล่อยรังสีเบตาและแกมมา ใช้ในโรงงานและเป็นเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษามะเร็ง

 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารซีเซียม-137 ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ และระยะเวลาที่ได้รับ ถ้าได้รับปริมาณมากและเวลานานมีผลถึงขั้นเสียชีวิต

 

 

ภาพประกอบ: ธิดามาศ เขียวเหลือ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising