×

‘กัลฟ์’ ทุ่ม 2.7 พันล้านบาท ซื้อหุ้น ‘ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ’ ถือสัดส่วน 40%

โดย THE STANDARD TEAM
24.12.2020
  • LOADING...
‘กัลฟ์’ ทุ่ม 2.7 พันล้านบาท ซื้อหุ้น ‘ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ’ ถือสัดส่วน 40%

ยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD) ในสัดส่วน 40% จาก International Power S.A. ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 90 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2,700 ล้านบาท 

 

โดยเข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นกับ International Power S.A. พร้อมทั้งดำเนินการโอนหุ้นในวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PTT NGD ภายหลังจากการซื้อขายหุ้น ประกอบด้วย บมจ.ปตท.(PTT) ถือหุ้น 58% และบริษัทถือหุ้น 40% ที่เหลืออีก 2% ถือโดย บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด 

 

สำหรับ PTT NGD จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยลงทุนสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) ไปยังลูกค้าในพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แห่ง รอบกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ ระยอง 

 

โดยมีลูกค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 250 ราย การลงทุนดังกล่าวจึงถือเป็นการขยายธุรกิจด้านพลังงานของบริษัทฯ และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ร่วมทุนกับ PTT นอกเหนือไปจากโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถรับรู้ผลประกอบการได้ทันทีหลังจากการโอนหุ้นดังกล่าว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising