×

Gucci ได้รับการรับรองให้เป็นแบรนด์ลักชัวรีเจ้าแรกของอิตาลีที่มีความเสมอภาคทางเพศ

13.07.2023
  • LOADING...
gucci เสมอภาคทางเพศ

บริษัทตรวจสอบชื่อดัง Bureau Veritas ให้การรับรองว่า Gucci เป็นแบรนด์ที่มีความเสมอภาคทางเพศ (Gender Parity) อย่างเป็นทางการ โดยแบรนด์ได้เผยรายงาน Gucci Equilibrium Impact Report ฉบับที่ 3 ที่แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอันเป็นสิ่งที่ Gucci ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้และเริ่มปฏิบัติมาหลายปีแล้ว

 

ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่รายงาน Gucci Equilibrium Impact Report ยังเผยถึงความก้าวหน้าของแบรนด์ในด้านสังคม การครอบคลุมความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่ง Gucci ได้กลายเป็นแบรนด์ลักชัวรีรายแรกในอิตาลีที่ได้รับการรับรองให้เป็นแบรนด์ที่มีความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นทางการ

 

Bureau Veritas ได้ทำการประเมินความคืบหน้าของ Gucci ในเรื่องของการหล่อหลอมให้แบรนด์มีความเสมอภาคทางเพศ โดยแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ วัฒนธรรมและกลยุทธ์, การปกครอง, กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์, โอกาสในการเติบโตด้านการงานของผู้หญิง, รายได้ที่เท่าเทียมทุกเพศและการสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตร และความสมดุลในการทำงาน ซึ่งผลการประเมินก็ออกมาในทิศทางบวก โดยในปี 2022 Gucci มีแรงงานผู้หญิงทั้งหมด 63.1% ในขณะที่พนักงานหญิงตำแหน่งระดับผู้บริหารนั้นอยู่ที่ 57%

 

โดยนโยบายการลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตรของ Gucci ที่อนุญาตให้พนักงานลางานได้ 14 สัปดาห์โดยที่ยังได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน 100% รวมไปถึงการสร้างโมเดลการทำงานแบบ Hybrid Working ของบริษัทนั้นสร้างความประทับใจให้กับ Bureau Veritas เป็นอย่างมาก นอกเหนือไปจากนโยบายเหล่านี้แล้ว Gucci ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการมากมาย อาทิ โปรแกรม Chime For Change ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 เพื่อสร้างความตระหนักและเรี่ยไรสำหรับการสนับสนุนและปกป้องผู้หญิงในทุกแง่มุม ซึ่งโปรแกรมนี้ก็ช่วยให้ผู้หญิงทั่วโลกกว่า 635,000 คนสามารถตั้งตัวได้ พร้อมด้วยครอบครัวกว่า 3 ล้านครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือเหล่านั้นด้วยเช่นกัน โดยในปี 2022 มีผู้หญิงจาก 20 ประเทศที่ได้รับการช่วยเหลือจากโปรแกรม Chime for Change ทั้งหมด 3,297 คน

 

ภาพ: Scott Barbour / Getty Images

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising