×

ภาคการเงินมองเทรนด์ Green Finance เติบโต เปิดตัวบัญชีเงินฝากคนรายได้น้อย-ผู้สูงวัย

23.07.2018
  • LOADING...

งาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเน้นเรื่องความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงและบทบาทในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มธนาคาร

 

หนึ่งในประเด็นที่สำคัญในงานคือการเสวนาหัวข้อ ‘Financing while preserving environment’ บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ชี้ว่าประเด็นเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินยังเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

 

ขณะที่ Vivek Pathak ผู้อำนวยการส่วนงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงเชิงสังคม International Finance Corporation (IFC) ให้ความเห็นว่าจากนี้กลุ่มสถาบันการเงินจะให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรมากขึ้น เรื่องผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศยังเป็นสิ่งที่ต้องผลักดัน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนโยบายจากภาครัฐที่คำนึงเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยกู้เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายจากนี้คือ ‘การเงินสีเขียว’ (Green Finance) ที่รองรับธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และ Green Bond หรือการระดมทุนในรูปแบบตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในโครงการที่สนับสนุนการลดสภาวะโลกร้อน เช่น การลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล หรือการก่อสร้างอาคารสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ภายในงาน ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเปิดตัวโครงการบัญชีเงินฝากพื้นฐานระหว่าง 14 ธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารรัฐอย่างธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นบัญชีเงินฝากที่สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีและไม่มีค่ารักษาบัญชี พร้อมให้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตใช้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปเท่านั้น


นอกจากนี้ยังมีระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Donation ซึ่งรองรับการบริจาคเงินออนไลน์ สามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคประกอบการพิจารณาคืนเงินภาษีแก่กรมสรรพากรด้วย

 

อ้างอิง:

  • ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising