×

Bangkok Sustainable Banking Forum 2018

23 กรกฎาคม 2018

น่าเป็นห่วง! ชาวนา-ข้าราชการเป็นหนี้มากที่สุด ประชาชนและ SMEs ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินในระบบ

สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด ให้ความเห็นที่งาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 เกี่ยวกับข้อจำกัดด้านการเข้าถึงแหล่งเงินของคนไทยว่า 38% ของครัวเรือนไทย มีความเห็นว่า ตนเองมีหนี้สินล้นพ้นตัว และ 12% ของการกู้ยืม เป็นการกู้เพื่อไปใช้หนี้ก้อนอื่น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง   กลุ่มที่เ...
23 กรกฎาคม 2018

ภาคการเงินมองเทรนด์ Green Finance เติบโต เปิดตัวบัญชีเงินฝากคนรายได้น้อย-ผู้สูงวัย

งาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเน้นเรื่องความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงและบทบาทในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มธนาคาร   หนึ่งในประเด็นที่สำคัญในงานคือการเสวนาหัวข้อ ‘Financing while preserving environment’ บัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ชี้ว่า...

Close Advertising