×

โฆษกรัฐบาลโต้เสียงวิจารณ์นายกฯ ไม่ฟังใคร ยืนยันเป็นคนฟังทุกเหตุผล พิจารณาอย่างรอบด้าน มีหัวใจคิดถึงแต่บ้านเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
05.12.2022
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (5 ธันวาคม) อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อวิจารณ์ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ว่าเป็นคนไม่ฟังใครนั้นเป็นสิ่งที่คนภายนอกมักเข้าใจผิด ยืนยันว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นคนละเอียดรอบคอบ คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่

 

อนุชากล่าวอีกว่า ท่านนายกฯ จะเริ่มต้นด้วยการเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้าน รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องทางกฎหมาย และพิจารณาถึงผลดีและผลเสียที่จะตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และเป็นผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต นำมาพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปที่เป็นมติจากที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน แล้วจึงออกเป็นข้อสั่งการก่อนนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

 

การที่ท่านนายกรัฐมนตรีทำงานละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงทุกกลุ่มเช่นนี้ บางครั้งจึงอาจดูเหมือนว่าท่านนายกรัฐมนตรีต้องอธิบายเหตุผลของข้อสั่งการต่างๆ อยู่เสมอ นั่นเพราะต้องการทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติที่ต้องนำนโยบายไปดำเนินการ ให้ทราบหลักคิดและที่มาของนโยบายต่างๆ อีกทั้งต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้าใจและสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการที่ออกมาในการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ และพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่านั้นเอง

 

“ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง การจะสั่งการใดๆ มักจะเชิญผู้มีประสบการณ์ ผู้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน และรับฟังทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยต้องการให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและเห็นผลโดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับประชาชน ซึ่งเมื่อมีแต่เรื่องงานอยู่ในใจบางครั้งอาจดูเหมือนท่านเป็นคนใจร้อนหรือพูดอธิบายเยอะ แต่จริงๆ แล้วท่านมีหัวใจที่คำนึงถึงแต่ประเทศชาติและประชาชน ต้องการให้งานสำเร็จ ช่วยพี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดและมากที่สุด เพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติตามแผนที่ได้วางไว้” อนุชากล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising