×

รัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบจัดงานวันเด็กแบบออนไลน์ ชวนเด็ก-เยาวชน ร่วมรับชมผ่านช่อง NBT วันเสาร์ที่ 8 มกราคมนี้

โดย THE STANDARD TEAM
07.01.2022
  • LOADING...
วันเด็ก

วันนี้ (7 มกราคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปีนี้ทำเนียบรัฐบาลได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. โดยมีกิจกรรมสำคัญที่น่าสนใจให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมรับชม ซึ่งรายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้

 

  1. กิจกรรมนายกรัฐมนตรีพบเยาวชน แบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 นายกรัฐมนตรีจะพาเด็กเล็ก 5 คน เยี่ยมชมห้องทำงานนายกรัฐมนตรี พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเด็กและเยาวชนในอนาคต สำหรับช่วงที่ 2 นายกรัฐมนตรีจะพบผู้แทนเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จำนวน 19 คน ณ ตึกภักดีบดินทร์ โดยตัวแทนเยาวชน 5 คน จะเป็นผู้แทนกล่าวข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี 4 ประเด็น จากนั้นตัวแทนเยาวชนในโครงการเด็กอวด (ทำ) ดี จะเสนอบทสรุปด้วยการขับร้องเพลงฉ่อยต่อนายกรัฐมนตรีด้วย

 

  1. กิจกรรมการขับร้องและบรรเลงเพลงของเยาวชนระดับต่างๆ จำนวน 4 กลุ่ม ซึ่งจะแทรกในรายการสลับกันไป ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสอนร้องเพลงแกรมมี่ 14 คน จะขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ รัก และ ชะตาชีวิต กลุ่มที่ 2 วงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จะบรรเลงเพลงรักชาติ รักษ์โลก ได้แก่ เพลง Heal the World โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพลง ความฝันอันสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยสยาม และเพลง ธงชาติ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มที่ 3 กลุ่ม SEED Thailand เป็น MV เกี่ยวกับบทบาทของเด็กและเยาวชน และกลุ่มที่ 4 วง The Wonder ซึ่งเป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของผู้พิการ จะร้องเพลง จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน และเพลง Auld Lang Syne

 

  1. กิจกรรมนำเสนอสาระเรื่องการอนุรักษ์โลกและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในหัวข้อ Climate Change โดยนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอให้ความรู้ในเรื่อง Climate Change และผลกระทบจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภัยพิบัติที่ทั่วโลกต้องเผชิญ โดยในช่วงท้ายจะมีกิจกรรมการประดิษฐ์อุปกรณ์จากกระดาษ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งรูปหรือคลิปสิ่งประดิษฐ์ร่วมสนุกใต้โพสต์ของรายการ ผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตอบคำถามกับการ์ตูนโลก ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าไปตอบคำถามผ่านทางเพจกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

  1. กิจกรรมสรุปผลงานของเด็กและเยาวชนในปีที่ผ่านมาจากโครงการเด็กอวด (ทำ) ดี ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโครงการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นผลงานเยาวชนที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้ว และสามารถขับเคลื่อนการฝึกอบรมจ้างงานคนพิการเพิ่มได้เป็น 600 คนในปีที่ผ่านมา 

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมอบของขวัญจากนายกรัฐมนตรี ‘คาราวานปันสุข’ ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นตัวแทนในการส่งมอบของขวัญให้แก่เด็กกลุ่มต่างๆ ได้แก่ เด็กชายขอบและเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เด็กกำพร้าและเด็กพิเศษด้วย

 

“ขอเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ ร่วมติดตามรายการกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของทำเนียบรัฐบาล ผ่านช่อง NBT ตามวันและเวลาดังกล่าว” ธนกรกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising