×

Tuna Dunn ศิลปินไทยร่วมสร้างผลงานวันสตรีสากลบน Google Doodles

08.03.2018
  • LOADING...

วัน International Women’s Day 2018 หรือวันสตรีสากล Google Doodles ได้ร่วมจับมือกับศิลปินหญิง 12 คน เพื่อสร้างผลงานการเล่าเรื่องด้วยภาพเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาในฐานะผู้หญิง ภายใต้ #HerStoryOurStory

หนึ่งในนั้นมีศิลปินหญิงชาวไทยร่วมด้วยคือ TUNA Dunn  กับผลงานในชื่อ ‘inwards’ ที่ต้องการสื่อสารถึงพลังของผู้หญิงในการสนับสนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มสังคมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผลักดันให้เกิดพลังและการเปลี่ยนแปลงจากภายในของตัวผู้หญิงเอง  

 

ดูผลงานของ TUNA Dunn และศิลปินอื่นๆ ในโปรเจกต์นี้ได้ที่ www.google.com/doodles/international-womens-day-2018

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising