×

ข่าวดี! Google ประกาศขยายการลงทุนในไทย ตั้ง Cloud Region แห่งแรกส่งเสริมการใช้ AI พร้อมจ้างงานคนไทย 5 หมื่นตำแหน่ง สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 4.1 พันล้านดอลลาร์

15.11.2023
  • LOADING...

รายงานข่าวจากการประชุมผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ที่ซานฟรานซิสโก ระบุว่า รัฐบาลไทยและ Google ประกาศความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยผ่าน 4 เสาหลัก หวังผลักดันให้ไทยเกิดนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ต่อยอดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พร้อมเริ่มโครงการเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อยกระดับการให้บริการของภาครัฐ และวางหลักเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานระบบคลาวด์เป็นหลัก (Cloud-First Policies) ให้คนไทยสามารถเข้าถึงทักษะอาชีพด้านดิจิทัลได้มากขึ้น

 

โดยต่อยอดจากการลงทุนของ Google ตลอด 12 ปีที่ดำเนินการในประเทศไทย ในปี 2565 ผลิตภัณฑ์และโครงการต่างๆ ของ Google สนับสนุนการจ้างงานในประเทศกว่า 250,000 ตำแหน่ง และสร้างผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ภาคธุรกิจไทยกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ความร่วมมือกับ Google เป็นก้าวสำคัญเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการปรับปรุงภาคส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญกับประชาชนชาวไทย ธุรกิจ และนักลงทุน ด้วยการลงทุนผ่านนโยบายการใช้งานระบบคลาวด์เป็นหลัก (Cloud-First Policies) พร้อมกับการสร้างไซเบอร์สเปซที่ปลอดภัย มีความเชี่ยวชาญ และการลงทุนจาก Google ในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

 

รวมทั้งการวิจัยทางด้านการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลและการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มในระดับโลก จะช่วยให้ประเทศไทยทะยานสู่การเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพิ่มโอกาสสร้างงานที่มีมูลค่าสูง และยกระดับคุณภาพชีวิต

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง: 


 

รูธ โพรัท ประธาน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของ Alphabet และ Google กล่าวว่า การร่วมมือกับรัฐบาลในครั้งนี้มุ่งที่จะเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทย และเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ใช้ระบบคลาวด์เป็นหลัก เพื่อตอกย้ำพันธกิจของ Google ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Leave no Thai Behind 

 

“เรามองเห็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีในการเป็นตัวขับเคลื่อนอันทรงพลังให้ธุรกิจและชุมชน ภายใต้ความร่วมมือนี้เราจะร่วมกันกับรัฐบาลเพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนและขยายการใช้งานเทคโนโลยี AI ด้วย Google Cloud และที่สำคัญเราจะช่วยให้คนไทยได้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการเสริมทักษะและการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีนวัตกรรมเพื่อประชาชนและธุรกิจ เราพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศไทย”

 

การร่วมทำงานภายใต้กรอบ 4 เสาหลัก มีดังนี้

 

  • การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทยโดย Google กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลใหม่ภายในประเทศเพื่อขับเคลื่อนบริการดิจิทัล ก่อนหน้านี้ Google Cloud ได้ประกาศแผนก่อตั้ง Cloud Region แห่งแรกในประเทศไทย โดยจะรองรับการขยายขอบเขตบริการได้มากขึ้น อีกทั้งยังมีความเร็วสูงขึ้นด้วย

 

โดยคาดการณ์ว่าการก่อตั้ง Cloud Region จะมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ GDP ของประเทศ และสร้างงาน 50,300 ตำแหน่งในปี 2573

 

  • เร่งให้เกิดการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบในส่วนของภาครัฐและการสร้างไซเบอร์สเปซที่มั่นคง โดยรัฐบาลและ Google จะริเริ่มโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและใช้ AI โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ Google Cloud จะร่วมกันศึกษาแนวทางการใช้งาน Generative AI (Gen AI) และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Google Cloud ในการใช้โซลูชันที่ขยายผลได้ เพื่อผลประโยชน์ของภาครัฐ 

 

  • การวางนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลักในประเทศไทย โดย Google Cloud จะหนุนนโยบาย Go Cloud-First ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำหรับประเทศไทย และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังจะร่วมมือกับ Google Cloud เพื่อระบุประเภทของข้อมูลที่อาจจำเป็นต้องจัดเก็บใน Google Distributed Cloud Hosted ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมของคลาวด์ที่เป็นส่วนตัวและมีมาตรการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ตัดขาดการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์แบบ (Fully Air-Gapped)

 

  • การทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงทักษะด้านดิจิทัลและระบบคลาวด์ได้มากขึ้น โดยความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) Google มอบทุนการศึกษาสำหรับใบรับรองทักษะอาชีพของ Google เพิ่มเติมจำนวน 12,000 ทุน ต่อยอดจากโครงการ Samart Skills และ Google Cloud 

 

อีกทั้งยังมอบหลักสูตร Introduction to Generative AI Path ให้แก่บุคคลทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านโครงการ Google Cloud Skills Program ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรออนไลน์ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Gen AI กับ AI ประเภทอื่น และการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ ผู้เรียนที่สำเร็จหลักสูตรการเรียนรู้นี้จะได้รับป้ายรับรองแบบดิจิทัล ซึ่งสามารถแสดงไว้ในเรซูเมของตนเอง เพื่อแสดงถึงความเข้าใจขั้นพื้นฐานของ Gen AI 

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ BOI เร่งขับเคลื่อนไทยฮับดิจิทัลภูมิภาค

 

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กล่าวว่า “วันนี้นับเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับประเทศไทยในการร่วมมือกับ Google เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคฯ ในด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI), คลาวด์ และบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีทักษะ” 

 

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวว่า “วันนี้เป็นการเริ่มต้นความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างรัฐบาลไทยและ Google ซึ่งเป็นการกระตุ้นการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญผ่านการจัดตั้ง Cloud Region และศูนย์ข้อมูลใหม่ในประเทศไทย 

 

“ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาครัฐไทย ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เรามั่นใจอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในเชิงบวกต่อระบบนิเวศและภูมิทัศน์ธุรกิจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงต้องมีการพัฒนากันต่อไป”

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising