×

ชมคลิป: เปิดผลวิจัย หน้าตาและรูปร่าง ส่งผลอย่างไรต่อชีวิต

โดย THE STANDARD TEAM
07.04.2022
  • LOADING...

ความเป็นตัวตนของเราและคนอื่น ล้วนสร้างจากปัจจัยหลากหลายมิติ เช่นเดียวกับรูปร่างอ้วนและผอม มาจากปัจจัยที่มากกว่าด้านสุขภาพ แต่อาจรวมถึงทัศนคติของคนรอบตัวที่คาดหวังรูปร่างที่สมบูรณ์แบบตามบรรทัดฐานสังคม

 

Good Question ชวนคุณตั้งคำถาม และย้อนที่มาหมุดหมายสำคัญของการยอมรับรูปร่างแบบอื่นๆ ที่มากกว่าแค่อ้วนผอม ร่วมกับบทวิจัย OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 

อ่านงานวิจัย ‘บันทึกคนอ้วน: ร่างและสังคมในเรื่องเล่าของคนเปลี่ยนร่าง’ ได้ที่ลิงก์นี้ http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5808031073_6486_5952.pdf

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising