×

‘ห่มผ้าแดงภูเขาทอง’ นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรืองของชีวิต

โดย THE STANDARD TEAM
01.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (1 พฤศจิกายน) ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าแดงห่มองค์พระบรมบรรพต หรือพิธีห่มผ้าแดงภูเขาทอง เนื่องในงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ 

 

โดยพิธีห่มผ้าแดงจัดขึ้นทุกปี ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 มีความเชื่อว่าการได้ห่มผ้าแดงองค์พระธาตุจะสร้างอานุภาพแห่งการบูชาพระเจดีย์ และทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายนานาประการ

 

ซึ่งสีแดงเป็นสีแห่งมงคล เป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต และยังเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ การได้มาถวายผ้าแดงเพื่อสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ภายในองค์พระเจดีย์บรมบรรพต จึงถือเป็นสิริมงคล

 

ทั้งนี้ การห่มผ้าแดงภูเขาทองเป็นพิธีที่ปฏิบัติต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

 


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising