×

‘ศศินทร์’ จัดหลักสูตรระยะสั้น ‘Global Executive Program’ ลับคมกลยุทธ์ปั้นผู้นำให้พร้อมแข่งขันในโลกธุรกิจที่กำลังเข้าสู่สภาวะ ‘Complexity’ [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
19.07.2022
  • LOADING...
Global Executive Program

HIGHLIGHTS

3 mins. read
  • สิ่งที่ผู้นำองค์กรยุคใหม่ต้องมีเพื่อรับมือกับโลกธุรกิจที่กำลังเข้าสู่สภาวะ ‘Complexity’ ความยุ่งเหยิงของปัญหาที่ซับซ้อนและทับซ้อน คือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นด้วยการลับคมกลยุทธ์ ติดอาวุธทางความคิด เรียนรู้การใช้เครื่องมือผ่อนแรง และมองหาเข็มทิศที่จะพาคุณไปยังเป้าหมายแบบไม่หลงทาง 
  • ศศินทร์ ยกเครื่องหลักสูตรระยะสั้นยอดนิยม SEP ให้กลายเป็น Global Executive Program (GEP) หลักสูตรบริหารธุรกิจที่เข้มข้น 10 วัน ครอบคลุม Intelligence 4 ด้าน – Global Trends and Environmental Intelligence, Strategic Intelligence, Leadership Intelligence และ Organizational Intelligence
  • Global Executive Program (GEP) หลักสูตรระยะสั้นสุดเข้มข้นตลอด 10 วันเต็ม จัดในรูปแบบ Beach Camp ที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ระหว่างวันที่ 19-28 สิงหาคม 2565 นี้ 

ผู้นำยุคนี้ไม่ว่าจะเคลื่อนทัพอยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใดน่าจะเห็นสัญญาณการเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภัยคุกคามของเงินเฟ้อ การไต่ขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Fed ในสหรัฐฯ ความวุ่นวายทางการเมืองในยุโรป เหตุการณ์ความไม่สงบในหลายประเทศ และค่าครองชีพที่พุ่งขึ้นอย่างมาก ล้วนส่งผลให้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจจะเปลี่ยนไป โลกธุรกิจกำลังเข้าสู่สภาวะ ‘Complexity’ ความยุ่งเหยิงของปัญหาที่ซับซ้อนและทับซ้อนกันทำให้ทักษะที่เคยมีไม่เพียงพอต่อการรุกคืบเข้าสู่ในเขตแดนการแข่งขันที่ไม่อาจคาดเดาได้เลยว่า กติกาคืออะไร คู่แข่งจะมาไม้ไหน อะไรคือตัวแปรในสถานการณ์เหล่านั้น ที่แน่ๆ ศึกครั้งนี้จะเต็มไปด้วยผู้นำที่มีวิสัยทัศน์อย่างแน่นอน  

 

 


เมื่อความท้าทายที่ต้องเผชิญมันเพิ่มเร็วแถมยังซับซ้อนและยุ่งเหยิงชนิดที่ว่าแค่เผลอพักสายตาก็อาจจะไล่ตามคนอื่นไม่ทัน สิ่งที่ผู้นำองค์กรยุคปัจจุบันและอนาคตต้องลงมือทำทันทีเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้คือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นด้วยการลับคมกลยุทธ์ ติดอาวุธทางความคิด เรียนรู้การใช้เครื่องมือผ่อนแรง และมองหาเข็มทิศที่จะพาคุณไปยังเป้าหมายแบบไม่หลงทาง 

 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่งแรกในประเทศที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจระดับสากลจาก AACSB และ EQUIS พร้อมสร้างผู้บริหารที่จะสร้างอิมแพ็กเชิงบวกให้กับโลก จึงยกเครื่องหลักสูตร Senior Executive Program (SEP) เพื่อมุ่งเน้นไปที่การสร้างผู้นำเชิงกลยุทธ์ให้พร้อมสำหรับอนาคตที่ซับซ้อนและท้าทาย ให้กลายเป็น Global Executive Program (GEP) หลักสูตรบริหารเข้มข้น 10 วันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถรับมือกับประเด็นสำคัญให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบโลก มุ่งเน้นไปที่ ‘New Normal’ ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง  

 

 

Global Executive Program (GEP) หลักสูตร 10 วัน เหมาะกับใครและจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

หลักสูตร Global Executive Program (GEP) เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จากหลักสูตรระยะสั้นยอดนิยมของศศินทร์ Senior Executive Program (SEP) ซึ่งจัดมาเป็นปีที่ 34 แล้ว โดยมีการประยุกต์เนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ถอดบทเรียนจากผลกระทบของโควิดและเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วโลก สร้างความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ของระบบนิเวศทางธุรกิจ โดยโฟกัสไปที่การทำความเข้าใจโลกธุรกิจที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและกลยุทธ์ในการบริการจัดการความซับซ้อนเหล่านั้น เพิ่มทักษะการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน สอนโดยคณาจารย์รับเชิญที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศ 


Global Executive Program เหมาะสำหรับผู้นำระดับสูงและผู้บริหารเข้าใกล้จุดสูงสุดของอาชีพในองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ รวมไปถึงผู้นำที่ต้องการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและความเป็นผู้นำของพวกเขา 

 

 

หลักสูตรเข้มข้น 10 วัน ประกอบไปด้วยเนื้อหาอัดแน่น ครอบคลุมประเด็นสำคัญของความสามารถในการเป็นผู้นำ 4 ด้าน ได้แก่ 


Global Trends and Environmental Intelligence: ติดเครื่องมือและกรอบความคิดอย่างเป็นระบบให้ผู้นำมีทักษะความสามารถในการมองเห็นโลกอนาคตที่คาดเดายาก ว่าอะไรคือตัวแปรสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจของพวกเขา

 

Strategic Intelligence: เพราะกลยุทธ์เดิมใช้กับโลกธุรกิจที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงต่อจากนี้ไม่ได้อีกต่อไป ผู้นำองค์กรยุคใหม่จะต้องเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่หมั่นลับคมกลยุทธ์อยู่เสมอ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณมีแนวคิดการสร้างกลยุทธ์และนวัตกรรมที่จะนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

Leadership Intelligence: โลกธุรกิจในอนาคตอาจวัดทักษะการเป็นผู้นำกันที่ ‘ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด’ เพราะนั่นหมายถึงผู้นำที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และรู้ว่าจะต้องหยิบเครื่องมือไหนมาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 

Organizational Intelligence: ยุคนี้องค์กรที่ปรับตัวเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวชี้ประสิทธิภาพขององค์กรนั้นๆ นั่นหมายถึงผู้นำองค์กรเองจำเป็นต้องมีทักษะในการบริหารจัดการองค์กรและเครื่องมือเพื่อหาโซลูชันใหม่ๆ มาปรับใช้กับโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร และวางกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร คู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

นอกจากองค์ความรู้ที่อัดแน่นข้างต้นที่ถ่ายทอดโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ ได้แก่ 

  • Maarten Asser วิทยากรชื่อดังที่เคยบรรยายที่ Tuck Dartmouth School of Business, Duke CE, Cornell Johnson 
  • John Sweeney Visiting Professor จาก Westminster International University 
  • Nick Holley อาจารย์และวิทยากรจาก Duke CE 
  • Sandhya Karpe ซีอีโอจาก Imagine Education Design Studio 
  • Jake Breeden Orchestrator & Educator จาก Duke CE, Cornell Johnson

 

 

ยังมี Guest Speaker จากหลากแวดวงธุรกิจมาแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ภาณุสิชฌ์ ชมะนันทน์  ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Founder and Chief Executive Officer) บริษัท เอเวอร์ เมดิคอล เทคโนโลยี จํากัด, ดร.กิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน), ศิรเดช โทณวณิก รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการใหม่ กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), นิกม์ พิศลยบุตร รองผู้อำนวยการ ศศินทร์ ฯลฯ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมหลักสูตรจากหลากหลายอุตสาหกรรมตลอด 10 วันเต็ม ทำความรู้จักหลักสูตร Global Executive Program (GEP) ให้มากขึ้นผ่านคลิปวิดีโอด้านล่างนี้

 

 

 

กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในรูปแบบของ Beach Camp ที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ระหว่างวันที่ 19-28 สิงหาคม 2565 นี้ สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ https://bit.ly/3AtxNut  

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising