×

Sasin

Global Executive Program
19 กรกฎาคม 2022

‘ศศินทร์’ จัดหลักสูตรระยะสั้น ‘Global Executive Program’ ลับคมกลยุทธ์ปั้นผู้นำให้พร้อมแข่งขันในโลกธุรกิจที่กำลังเข้าสู่สภาวะ ‘Complexity’ [ADVERTORIAL]

ผู้นำยุคนี้ไม่ว่าจะเคลื่อนทัพอยู่ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจใดน่าจะเห็นสัญญาณการเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภัยคุกคามของเงินเฟ้อ การไต่ขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Fed ในสหรัฐฯ ความวุ่นวายทางการเมืองในยุโรป เหตุการณ์ความไม่สงบในหลายประเทศ และค่าครองชีพที่พุ่งขึ้นอย่างมาก ล้วนส่งผล...

Close Advertising