×

ปิดตำนานสหภาพแรงงานการบินไทย ราชกิจจานุเบกษาประกาศสิ้นสภาพแล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
18.07.2020
  • LOADING...

วันนี้ (17 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2563 เรื่อง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ โดยมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่นายทะเบียนได้รับจดทะเบียนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เลขทะเบียนที่ สรร.35 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครนั้น

 

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทำให้มีทุนลดลงไม่เกินร้อยละ 50 จึงมีผลให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทเอกชนตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทำให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพความเป็นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในวันเดียวกันด้วย

 

นายทะเบียนจึงขอประกาศว่า สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยได้สิ้นสภาพตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
อนันต์บวร เนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะนายทะเบียน

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories