×

ผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ตั้งเป้าส่งวัคซีนโควิด-19 ช่วยเหลือประชาคมโลกไว้อย่างไร

11.06.2021
  • LOADING...
กลุ่มประเทศ G7

นี่คือภาพรวมเป้าหมายเบื้องต้นของบรรดาผู้นำประเทศกลุ่ม G7 และสหภาพยุโรปที่เห็นพ้อง ตั้งเป้าส่งวัคซีนโควิด-19 ช่วยเหลือประชาคมโลกอย่างน้อย 1 พันล้านโดส ผ่านโครงการ COVAX ที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และพันธมิตร เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนต้านโควิด-19 อย่างเท่าเทียมในประชาคมโลก โดยสหรัฐอเมริกาตั้งเป้าส่งวัคซีนช่วยเหลือบรรดากลุ่มประเทศรายได้น้อย 92 ประเทศและสหภาพแอฟริกัน อย่างน้อย 500 ล้านโดส 

 

โครงการ COVAX ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกันการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 พันล้านโดส ภายในปี 2021 แต่ได้ส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศที่ขาดแคลนแล้ว 81 ล้านโดส โดยเฉพาะประเทศในแถบแอฟริกา ซึ่งแอฟริกายังถือเป็นทวีปที่เดินหน้าฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 น้อยที่สุด คิดเป็นเพียง 1.7% ของวัคซีนที่ได้รับการฉีดไปแล้วกว่า 2.26 พันล้านโดสทั่วโลก ขณะที่บรรดากลุ่มประเทศ G7 ฉีดวัคซีนไปแล้วราว 560 ล้านโดส หรือราว 1 ใน 4 ของวัคซีนที่ฉีดไปแล้วทั่วโลก

 

อัปเดตล่าสุด 11 มิถุนายน 2021

 

กลุ่มประเทศ G7

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising