×
267419

ชาวนา อาชีพที่ไม่มีวันเกษียณ

โดย THE STANDARD TEAM
02.07.2019
  • LOADING...

ชาวนา ผู้ที่ทำให้เราทุกคนได้อิ่มท้องในทุกๆ วัน แต่น้อยคนนักที่จะเห็นความสำคัญของพวกเขาเหล่านี้

ซีพี ออลล์ ร่วมกับสมาคมไทบ้าน จังหวัดมหาสารคาม เสริมสร้างศักยภาพชาวนาไทยในการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรอินทรีย์ สู่การเป็นผู้ประกอบการทางสังคมอย่างยั่งยืน

“ซีพี ออลล์ เชิดชูชาวนาผู้ปลูกข้าว ผู้ปลูกความเป็นไทย”

[ADVERTORIAL]

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories