×

14 อาจารย์นิติศาสตร์ จุฬาฯ อนุญาตให้นิสิต เลือกแต่งเครื่องแบบหรือชุดสุภาพ เข้าเรียนในวิชาที่ 14 อาจารย์เป็นผู้สอน

โดย THE STANDARD TEAM
01.08.2022
  • LOADING...
จุฬา

วันนี้ (1 สิงหาคม) ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไรนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ‘เครื่องแบบนิสิต’ แต่อย่างใด นิสิตพึงมีเสรีภาพ (ตามรัฐธรรมนูญ) ในการที่จะเลือกแต่งกายเข้าเรียนได้

 

“ดังนั้น คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 14 คน (รวมผมอยู่ด้วย) จึงร่วมกันทำบันทึกข้อความอนุญาตให้นิสิตระดับปริญญาตรีเลือกแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติ หรือชุดสุภาพเข้าห้องเรียนในรายวิชาที่บรรยายได้ครับ

 

อนึ่ง วิชาที่ผมรับผิดชอบบรรยายสำหรับชั้นปริญญาตรีนั้นคือ วิชากฎหมายปกครอง ตอนที่ 4 นิสิตที่ลงเรียนกับผมสามารถเลือกแต่งกายตามบันทึกนี้ได้เลยครับ”

 

อ่านรายละเอียดบันทึกข้อความได้ที่ www.facebook.com/532260978/posts/10160459247595979/?d=n

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising