×

เตรียมเปลี่ยนผ่านรถเมล์ทั้ง กทม. เป็นรถ EV ภายใน 7 ปี หลังสภา กทม. ผ่านร่างข้อบัญญัติรถเมล์อนาคตที่เสนอโดย สก. ก้าวไกล

โดย THE STANDARD TEAM
04.10.2023
  • LOADING...
พุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์

วันนี้ (4 ตุลาคม) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) พรรคก้าวไกล ร่วมแถลงข่าวภายหลังที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเห็นชอบญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะ พ.ศ. .… หรือกฎหมายรถเมล์อนาคต ที่เสนอโดย สก. พรรคก้าวไกล ด้วยคะแนนเสียง 30 ต่อ 0

 

พุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ สก. เขตยานนาวา พรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ผลักดันร่างข้อบัญญัติรถเมล์อนาคต และประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณสมาชิกทุกคน วันนี้ถือเป็นก้าวแรกของประเทศไทยและสภา กทม. ที่จะเดินหน้าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน หลังจากนี้ยังมีร่างข้อบัญญัติพื้นที่สีเขียวที่จะขับเคลื่อนต่อไป ขอให้สมาชิกทุกคนร่วมกันผลักดันเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

 

สำหรับการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดมลภาวะ พ.ศ. .… หรือร่างกฎหมายรถเมล์อนาคต ที่เสนอโดย สก. พรรคก้าวไกล ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านวาระ 1 ไปเมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้รถเมล์ใหม่ในกรุงเทพมหานครทุกคันต้องเป็นรถเมล์ไฟฟ้า (EV) และภายใน 7 ปี รถเมล์ในกรุงเทพมหานครต้องเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมด

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising