×

กรมอนามัย แนะใช้ EM ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียหลังน้ำท่วมลดลง เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค-แหล่งเพาะพันธุ์ยุง

โดย THE STANDARD TEAM
22.10.2022
  • LOADING...
กรมอนามัย

วันนี้ (22 ตุลาคม) ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังประสบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณอาคาร บ้านเรือน และตลาด ทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและยุง ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะเจ็บป่วยกับประชาชน 

 

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกรมอนามัยแนะนำให้นำ EM (Effective Microorganisms) หรือจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มาใช้ป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ปัญหาน้ำเน่าในพื้นที่เบื้องต้นก่อน ซึ่งอาจเลือกใช้ได้ทั้ง EM Ball และ EM น้ำ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เพื่อไม่ให้น้ำที่ท่วมขังเกิดการเน่าเสีย และสามารถลดกลิ่นเหม็น รวมทั้งลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ 

 

นพ.สุวรรณชัยกล่าวต่อไปว่า EM เหมาะสำหรับใช้กับน้ำนิ่ง น้ำขัง ห้ามใช้กับน้ำไหล เพราะจะไม่ได้ผลตามต้องการ สำหรับ EM Ball กรณีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ให้ใช้เพียง 1 ก้อนต่อพื้นที่ 5-10 ตารางเมตร ที่ความลึกของน้ำไม่เกิน 2 เมตร โดยใส่ 2-3 ครั้งต่อเดือน แล้วปล่อยทิ้งให้จุลินทรีย์ทำปฏิกิริยาต่อไป 

 

“กรณีน้ำท่วมภายในอาคารบ้านเรือนที่พบน้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นและเน่าเสีย ให้ใช้ EM Ball 1 ก้อนต่อพื้นที่ 2-5 ตารางเมตร โดยใส่ 1 ครั้งต่อเดือน เพื่อเป็นการเร่งปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นสำหรับ EM น้ำ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน โดยกรณีน้ำท่วมขังบริเวณกว้าง พื้นที่ขนาดใหญ่ ให้เลือกวิธีการพ่นกระจายตัวจุลินทรีย์ให้ทั่วบริเวณที่ประสบปัญหา 20-80 ลิตรต่อพื้นที่น้ำท่วม 1 ไร่ ด้วยความลึกของน้ำท่วมไม่เกิน 1.5 เมตร” นพ.สุวรรณชัย

 

นพ.สุวรรณชัยด้วยกล่าวว่า สำหรับกรณีน้ำท่วมถนน ตรอกซอย เป็นเวลานานให้พิจารณาจากลักษณะน้ำท่วมขังก่อน หากน้ำท่วมขังมีกลิ่นเหม็น น้ำเริ่มเน่าเสีย ให้เลือก EM สูตร 1:1,000 และกรณีน้ำยังไม่เน่าเสีย ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ให้เลือก EM สูตรที่เจือจางกว่า เช่น 1:3,000 ทั้งนี้ ก่อนฉีดพ่น EM ต้องคำนวณขนาดพื้นที่น้ำท่วมขังก่อน เพื่อกำหนดปริมาณที่แน่นอนและเหมาะสมกับพื้นที่

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising