×

เอกชัยจี้รัฐบาลเพิกถอน ‘สนามหลวง’ จากโบราณสถานเป็นพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนใช้ประโยชน์

โดย THE STANDARD TEAM
15.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (15 กันยายน) ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เอกชัย หงส์กังวาน ยื่นหนังสือถึง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี สมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มารับมอบหนังสือเพื่อขอให้เปลี่ยนสนามหลวงเป็นสวนสาธารณะ

 

เอกชัยกล่าวว่า ช่วงปี 2516-2519 นักศึกษาและประชาชนมีจัดการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในสนามหลวงหลายครั้ง เนื่องจากพื้นที่นี้อยู่ใจกลางเมืองและเป็นพื้นที่กว้าง ส่งผลให้สนามหลวงกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง แต่ภายหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 กรมศิลปากรใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ขึ้นทะเบียนสนามหลวงเป็น ‘โบราณสถาน’

 

ในเวลาต่อมา แม้ว่าสนามหลวงจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี 2520 แต่รัฐบาลยังคงอนุญาตให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะ โดยประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์ เช่น การเล่นกีฬาว่าว การจัดตลาดนัดขายสินค้า และการพักผ่อนหย่อนใจ

 

เอกชัยกล่าวต่อว่าสนามหลวงยังคงถูกใช้เป็นพื้นที่ชุมนุมทางการเมืองหลายครั้ง หลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองในปี 2552-2553 กรุงเทพมหานครออกระเบียบการใช้สนามหลวงด้วยเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น ห้ามจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองและห้ามจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ระเบียบนี้ยังกำหนดเงื่อนไขในการใช้สนามหลวงที่เกินความจำเป็น เช่น การวางหลักประกันจำนวน 500,000-1,000,000 บาท ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์เดิมตั้งแต่ปี 2555

 

เอกชัยกล่าวต่อว่า ทั้งนี้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติ มาตรา 4 นิยามให้ ‘โบราณสถาน’ หมายถึงอสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุ หรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย

 

เอกชัยกล่าวทิ้งท้ายว่าสนามหลวงเป็นพื้นที่โล่งกว้างที่ไม่มีศิลปวัตถุหรือโบราณวัตถุอันเข้านิยามของพระราชบัญญัตินี้ อีกทั้งพื้นที่นี้ยังเป็นที่สาธารณประโยชน์มาอย่างยาวนาน การสงวนสนามหลวงให้ใช้เฉพาะงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีทางศาสนา หรือการให้เอกชนเช่า จึงเป็นการไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงขอให้รัฐบาลเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและยกเลิกระเบียบที่ไม่จำเป็นในการดูแลสนามหลวง โดยเปลี่ยนพื้นที่นี้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising