×

รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจง กระทรวงได้งบอย่างจำกัด ซ้ำถูกตัดงบต่อเนื่อง

โดย THE STANDARD TEAM
21.06.2024
  • LOADING...
รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจง กระทรวงได้งบอย่างจำกัด ซ้ำถูกตัดงบต่อเนื่อง

วันนี้ (21 มิถุนายน) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระแรก เป็นวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ใช้สิทธิลุกขึ้นชี้แจงต่อที่ประชุม

 

พล.ต.อ. เพิ่มพูน กล่าวขอบคุณข้อแนะนำจากสมาชิกที่ได้อภิปรายงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษา พร้อมชี้แจงนโยบายเรียนดี มีความสุข ที่จะลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนโยบายเพิ่มเติมคือ การยกเลิกครูเวร จัดหานักการภารโรง ปรับลดงานที่ไม่จำเป็น จ้างครูผู้ช่วย และมีนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งเรื่องอาหารกลางวันโรงเรียน ขยายโอกาส สุขาดี มีความสุข ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กในโรงพยาบาล และการยกเว้นผ่อนผันแต่งเครื่องแบบนักเรียน

 

ขณะเดียวกัน พล.ต.อ. เพิ่มพูน ได้ชี้แจงปัญหาความท้าทายทางด้านการศึกษาของประเทศไทย ตั้งแต่ปัญหาการศึกษาของเด็กปฐมวัย เด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา กลุ่มเปราะบาง ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และงบประมาณที่มีอย่างจำกัด

 

โดยแนวโน้มงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ปีย้อนหลัง ถูกตัดงบประมาณอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน ได้ให้ความสำคัญ มีการปรับงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้งบประมาณในปี 2568 วงเงิน 340,584 ล้านบาท จึงขอให้สภาเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ดังกล่าว

 

พล.ต.อ. เพิ่มพูน ทิ้งท้ายว่า ปัญหาการศึกษาไม่ใช่เรื่องเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่ต้องร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษา เพื่อให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ กระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่สามารถทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ หรือเพียงปฏิรูปเท่านั้น ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเร่งด่วน 

 

“จึงขอเชิญชวนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ พี่น้องประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ช่วยกันปฏิวัติการศึกษา แก้ปัญหาประเทศ โปรดฟังอีกครั้ง ปฏิวัติการศึกษา แก้ปัญหาประเทศ สวัสดีครับ” พล.ต.อ. เพิ่มพูน กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising