×

กกต. จัดกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 ขอบคุณหน่วยงานสนับสนุน หวังนำความรู้สร้างพลเมืองประชาธิปไตย

โดย THE STANDARD TEAM
14.09.2023
  • LOADING...

วันนี้ (14 กันยายน) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2566 ‘ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ’ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งของประชาชน โดยมี อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธี ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

                        

ภายในงานจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดการเลือกตั้งจากภาคีเครือข่าย ‘เหลียวหน้า มองหลัง ถอดปัญหาการจัดการเลือกตั้ง สส. ปี 2566’ โดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเสวนากว่า 10 องค์กร ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, สำนักบริหารการทะเบียน และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

                      

พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศแห่งความเป็นเลิศการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2566 ‘ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ’ ให้แก่จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. มากที่สุด 5 ลำดับ, จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 มากที่สุด 5 ลำดับ, จังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยที่สุด 5 ลำดับ, จังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยลงจากปี 2562 มากที่สุดลำดับ 1-5 จำนวน 5 ลำดับ และจังหวัดนำร่องในกิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน 4 ภาคที่มีผลสัมฤทธิ์ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 5 จังหวัด

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขอบคุณหน่วยงานสนับสนุน ภาคีเครือข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยให้การเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2566 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินนโยบายสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย สร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising