×

เลือกตั้ง 2566 : กกต. ยังไม่เคาะใช้งบกลางช่วยค่าไฟแพง สั่งสำนักงบฯ-กระทรวงพลังงาน ชี้แจงข้อมูลเพิ่ม ก่อนถกอีกครั้ง 15 พ.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
11.05.2023
  • LOADING...
แสวง บุญมี

วันนี้ (11 พฤษภาคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานทำเรื่องขอรับงบประมาณกลางสำหรับดำเนินการมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าเนื่องจาก กกต. มีประเด็นคำถามที่จะให้สำนักงบประมาณและกระทรวงพลังงานชี้แจงข้อมูลเพื่อประกอบข้อมูลการพิจารณาของ กกต. เพิ่มเติมให้ครบถ้วน ในประเด็นเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน หลักการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังในการขอใช้งบประมาณ 

 

จึงขอให้กระทรวงพลังงานตอบกลับมาภายใน 2 วัน เพื่อนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ซึ่งจากการสอบถามผู้แทนกระทรวงพลังงาน ระบุว่าหากพิจารณาในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ก็ไม่ผลกระทบต่อความเร่งด่วนในการดำเนินการ ดังนั้นจึงมีมติให้สำนักงบประมาณและกระทรวงพลังงานชี้แจงข้อมูลดังกล่าวมายัง กกต. ภายในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้ กกต. แต่ละคนศึกษา และประชุมพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม ช่วงเช้า 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising