×

กกต. เห็นชอบงบหมื่นล้าน ช่วยแก้ปัญหาค่าไฟแพงเดือน พ.ค.-ส.ค.

โดย THE STANDARD TEAM
15.05.2023
  • LOADING...
ปัญหาค่าไฟ

วันนี้ (15 พฤษภาคม) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือขอความเห็นชอบจาก กกต. กรณีการใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรา 169 (3) ของรัฐธรรมนูญของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรา 169 (3) นั้น

 

วันนี้ กกต. มีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากราคาไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ในลักษณะการให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือค่า Ft เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 ภายในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 10,464 หมื่นล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising