×

เลือกตั้ง 2566 : เปิด 7 ขั้นตอน กกต. ใช้พิจารณารับรอง ส.ส. ลุ้นประกาศในสัปดาห์หน้า

โดย THE STANDARD TEAM
17.06.2023
 • LOADING...
กกต.

วันนี้ (17 มิถุนายน) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศขั้นตอนในการพิจารณา 7 ข้อ ก่อนที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 สำหรับ 7 ขั้นตอนประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. มีดังนี้

 

 1. ตรวจสอบเบื้องต้นเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
 2. ฟังรายงานจากผู้ตรวจการเลือกตั้ง ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเพื่อประกอบการพิจารณา
 3. ถ้าไม่มีผู้ใดร้องคัดค้าน ให้ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
 4. สำนักงาน กกต. จะเสนอต่อที่ประชุม กกต. พิจารณาในส่วนผู้ได้คะแนนสูงสุดที่ไม่มีเรื่องร้องคัดค้านและมีเรื่องร้องคัดค้าน
 5. ประกาศผลการเลือกตั้ง แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง
 6. จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด (380 เขต)
 7. ภายหลังประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส. ถ้ามีหลักฐานความเชื่อได้ว่า
  • การเลือกตั้งเขตใดไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม กกต. จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสั่งเลือกตั้งใหม่
  • ผู้สมัครผู้ใดกระทำการทุจริตเลือกตั้งหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น กกต. จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิรับสมัครหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น

 

ก่อนหน้านี้ (16 มิถุนายน) อิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางสำนักงาน กกต. ได้เสนอข้อมูลการประกาศรับรองผล ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้น แต่เห็นว่าการรับรองผลจะต้องมีข้อมูลประกอบมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นกระบวนการพิจารณาเรื่องการประกาศรับรองผล ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จะมีการประชุมต่อในสัปดาห์หน้า รวมทั้งการประกาศรับรองผล ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อด้วย

 

อิทธิพรยืนยันอีกว่า การประกาศรับรองผลจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ที่กำหนดให้ต้องประกาศไม่เกิน 60 วัน ทั้งนี้ จะช้าหรือเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่จะเข้าสู่การพิจารณานั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้นั้นมาจากผู้อำนวยการ กกต. จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามว่ามีว่าที่ ส.ส. ท่านใดเข้าข่ายหรือไม่ ซึ่งกระบวนการนี้ใกล้จะแล้วเสร็จ ถ้าสัปดาห์หน้ามีข้อมูลเพียงพอก็สามารถที่จะประกาศรับรองผลให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 95 แต่ถ้าข้อมูลครบถ้วนก็จะสามารถประกาศให้ได้ครบร้อยละ 100 ยืนยันว่าจะประกาศผลให้เร็วกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี 2562

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising