×

ผ่านแล้ว! ‘คนละครึ่ง’ เฟสสอง ครม. กดปุ่มลงทะเบียน 16 ธ.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
08.12.2020
  • LOADING...
ผ่านแล้ว! ‘คนละครึ่ง’ เฟสสอง ครม. กดปุ่มลงทะเบียน 16 ธ.ค. นี้

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการคนละครึ่ง ระยะที่สอง เสนอโดยกระทรวงการคลัง โดยมาตรการมีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรก ที่ภาครัฐจะร่วมจ่าย 50% แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน แต่มาตรการในระยะที่สอง มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

  1. การเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิเพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน โดยจะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่หนึ่ง เนื่องจากไม่ได้ใช้จ่ายภายใต้โครงการภายในวันที่กำหนดไว้หลังจากที่ลงทะเบียนรับสิทธิไปแล้ว จะยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่สองได้ มีกำหนดการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 

 

  1. เพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่หนึ่ง อีกคนละ 500 บาท โดยจะขยายระยะเวลาการใช้สิทธิมาตรการระยะที่หนึ่งออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 วงเงิน 22,500 ล้านบาท มีเม็ดเงินลงในระบบ 45,000 ล้านบาท จีดีพีขยายตัวเฟสที่ 1-2 ที่ 0.32% มีเงินหมุนเวียนในระบบ 105,000 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 

 

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.7 ล้านคน เสนอโดยกระทรวงการคลัง โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564 งบประมาณ 21,000 ล้านบาท

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising