×

สนามบินเกาหลีใต้เปิดระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติขาออกโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว

17.07.2019
  • LOADING...

จากการรายงานของเว็บไซต์ Imagine your Korea เผยว่านับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางออกจากประเทศเกาหลีใต้ผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน, คิมแฮ, คิมโพ, เชจู และแทกู รวมไปถึงท่าเรือปูซาน สามารถใช้ระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 

 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ขั้นตอนในการเดินทางออกจากเกาหลีใต้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาดีๆ ในเกาหลีใต้จนกระทั่งเดินทางกลับ แม้ว่าก่อนหน้านี้ระบบคัดกรองการเดินทางขาออกอัตโนมัติจะรองรับเฉพาะชาวต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนการพำนักอาศัยอยู่ในเกาหลี และทำการลงทะเบียนกับระบบตรวจการเดินทางขาเข้าแล้วเท่านั้น

 

โดยบริการตรวจผู้โดยสารขาออกอัตโนมัตินี้ได้จัดให้กับนักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ซึ่งได้ผ่านการลงทะเบียนด้วยลายนิ้วมือและการจดจำใบหน้าเมื่อตอนเดินทางเข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ และจะไม่สามารถใช้ได้กับผู้ที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนลายนิ้วมือและภาพถ่ายตั้งแต่ตอนที่เดินทางเข้ามา หรือผู้ที่มีปัญหาใดๆ ในการเข้าเมือง เช่น การอยู่เกินกำหนดระยะเวลาของวีซ่า หรือการเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories