×

EA เซ็น MOU สถาบันการศึกษา 10 แห่ง ร่วมพัฒนาทักษะบุคลากรเฉพาะทาง รถยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน

โดย THE STANDARD TEAM
29.11.2019
  • LOADING...

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) และธุรกิจในกลุ่ม ประกาศความร่วมมือร่วมกับสถาบันการศึกษา 10 แห่ง พัฒนาทักษะเฉพาะทางให้กับบุคลากร ทั้งด้านเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System), อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล (Oleochemical) และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle) เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทางเลือก เปิดเผยว่า วันนี้ (29 พฤศจิกายน) กลุ่มของ EA ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ 10 สถาบันการศึกษา และบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ผู้ดำเนินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เพื่อร่วมมือกันวางแผนพัฒนาบุคลากร และจัดเตรียมกำลังคนที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 

ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ทุกฝ่ายจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่อง และเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกอบรม ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาและการวิจัยและพัฒนา เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม EA  

โดยรายชื่อสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจที่ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา, วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา, วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา, วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, วิทยาลัยเทคนิคระยอง, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อีเอ ไบโอ อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท ไมน์ โมบิลีตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories