×

สปป.ลาว Battery of Asia! EA ร่วมทุนรัฐบาล สปป.ลาว สร้างพลังงานสะอาดกว่า 7,000 เมกะวัตต์ โอกาสใหม่ของ สปป.ลาว และ EA?

15.05.2024
  • LOADING...

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ขาดแคลนพลังงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงทั่วโลก สปป.ลาว ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งเป้าหมายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยคาร์บอน ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ตลอดจนผลักดันการนำทรัพยากรในประเทศมาพัฒนา หนุนการลงทุน เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์เงินเฟ้อ และอีกหลายๆ ปัจจัย

 

ด้วยจุดเด่นด้านลักษณะภูมิศาสตร์และมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านทั้งประเทศ มีความเหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการก่อสร้างโครงการเกี่ยวกับพลังงาน โดยเฉพาะการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่สามารถสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้มากกว่า 140 แห่ง จึงเป็นโอกาสของบรรดาบริษัทพลังงานเข้ามาลงทุนต่อเนื่อง

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

หนึ่งในนั้นคือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ที่ประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนรัฐบาล สปป.ลาว Super Holding Company บริหารจัดการพลังงานสะอาดแบบรวมศูนย์กว่า 7GW หรือเทียบเท่า 7,000 เมกะวัตต์

 

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา THE STANDARD WEALTH รายงานจาก สปป.ลาว ว่า บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เซ็นสัญญาร่วมพัฒนาโครงการกับรัฐบาล สปป.ลาว โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Super Holding Company บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบรวมศูนย์ 

 

 

ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการจำหน่ายและบริหารพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ส่งเสริมการใช้ EV เพิ่มศักยภาพให้ สปป.ลาว โดยจะฟื้นฟูทุนสำรองให้ได้ภายใน 3 ปี รวมไปถึงเพิ่มรายได้ค่าไฟฟ้า ลดภาระการนำเข้าน้ำมันดิบ พัฒนาโครงการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดหาโซลูชัน EV สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติ Battery of Asia

 

คุยกับ CEO สมโภชน์ กับแผนร่วมทุนตั้งบริษัท Super Holding Company 

 

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ (Joint Development Agreement) กับรัฐบาล สปป.ลาว จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Super Holding Company เพื่อบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบรวมศูนย์ของ สปป.ลาว พัฒนาเป็นศูนย์กลางการจำหน่าย และบริหารพลังงานสะอาดแบบครบวงจรของประเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมศักยภาพในการแข่งขัน และแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้มีเสถียรภาพในระยะยาว 

 

โดยสมโภชน์ย้ำว่า “พันธกิจหลักในการจัดตั้ง Super Holding Company นั้น เพื่อให้เป็นบริษัทที่บริหารจัดการพลังงานสะอาดของประเทศแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการสินทรัพย์ บริหารจัดการจำหน่ายพลังงานในต่างประเทศ และเป็นบริษัทหลักที่จะใช้ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดของประเทศ หรือธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องในอนาคต”

 

สปป.ลาว ถือหุ้นใหญ่ 65% EA บริหารจัดการพลังงานแบบรวมศูนย์

 

เมื่อถามถึงสัดส่วนการถือหุ้นจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Super Holding Company สมโภชน์บอกว่า รัฐบาล สปป.ลาว จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 65% และ EA จะถือหุ้น 35% 

 

EA จะมีสิทธิในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบรวมศูนย์ของ สปป.ลาว ทั้งหมด ส่วนรายได้ EA ก็จะสามารถรับรู้ผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนเข้ามาได้ภายในปีหน้า 

 

โดยในช่วงแรกบริษัทจะได้รับโอนโครงการเขื่อนต่างๆ เข้ามาบริหารจัดการทั้ง 7,000 เมกะวัตต์ โดยจะเป็นตัวแทนบริหารจัดการโครงการพลังงานทดแทน และการจัดการการส่งออกพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด 

 

สัมปทานต่อเนื่องใน สปป.ลาว อีก 25 ปี

 

ที่สำคัญ “บริษัทจะได้รับอายุสัมปทานเพิ่มเติมต่อเนื่องอีก 25 ปี” ภายใต้นโยบายสนับสนุนใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศ ประกอบกับให้สิทธิ EA ในการบริหารจัดการบริษัทอีกด้วย 

 

“ส่วนการระดมทุน EA ตั้งเป้าระดมทุนให้ได้มูลค่ารวม 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้ใส่เงินไปแล้ว 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปีนี้ ผมตั้งเป้าที่จะฟื้นฟูทุนสำรองระหว่างประเทศ ลดภาระหนี้ สปป.ลาว กู้คืนสกุลเงินกีบ และเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะกลาง 2-3 ปี” สมโภชน์กล่าว

 

นอกจากนี้ จะดำเนินการสร้างโครงการที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน Floating Solar และปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการต่างๆ ขยายตลาดการส่งออกไฟฟ้าของ สปป.ลาว สนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าใน สปป.ลาว 

 

พร้อมทั้งขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ สปป.ลาว และลดการนำเข้าน้ำมัน โดย EA จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหลักและร่วมทำงานกับรัฐบาล สปป.ลาว

 

“เราจะเอาจุดแข็งที่เป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสะอาด มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน ด้านแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาล สปป.ลาว บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ใน Green Economy สร้างตลาดส่งออก Carbon Credit และอุตสาหกรรมสีเขียว”

 

สอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ระบุว่า สปป.ลาว มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

 

สปป.ลาว Battery of Asia เรียกได้ว่าเป็น New S-Curve

 

หากถามว่าทำไม สปป.ลาว ถึงเลือก EA ต้องบอกว่าปัจจุบัน สปป.ลาว มีศักยภาพในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าได้อีก 30,000-40,000 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ราวๆ 11,000 เมกะวัตต์ เมื่อเราเสนอแผนที่เป็นการรวมทั้งระบบไปนำเสนอด้วยรูปแบบการจัดตั้ง Super Holding Company จะมีการโอนทรัพย์สินธุรกิจไฟฟ้าจากลาว โฮลดิ้ง และบริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว รวม 7,000 เมกะวัตต์ เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหรือเขื่อนหมดสัมปทาน

 

นอกจากนี้ ยังตั้งเป้านำ Super Holding Company เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเป็นตลาดสิงคโปร์หรือฮ่องกง คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปี 2025 เพื่อระดมทุนใช้ลงทุนสายส่งให้กับการไฟฟ้าใน สปป.ลาว ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน สปป.ลาว และลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำใหม่ๆ ใน สปป.ลาว นี่คือโอกาสของทั้ง สปป.ลาว และ EA ที่จะเติบโตไปด้วยกัน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม New S-Curve ของ สปป.ลาว

 

“หลังจากนี้จะร่วมปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในประเทศให้มีความพร้อมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ท้ายที่สุดก็เพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติที่จะเป็น Battery of Asia ให้สำเร็จเร็วที่สุด 

 

“การเข้ามาร่วมทุนครั้งนี้ เราอยากสนับสนุนให้ สปป.ลาว เป็นประเทศที่มี Green Economy อย่างแท้จริงอีกด้วย” สมโภชน์กล่าวทิ้งท้าย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising