×

กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวบริการ e-Form D เชื่อมกัมพูชาแล้ว เดินหน้าการค้าเสรีอาเซียนเต็มตัว

01.07.2019
  • LOADING...

อดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้ข้อมูลว่าทางกรมได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ภายใต้รูปแบบ e-Form D แบบเต็มรูปแบบ เป็นความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งดำเนินการไปแล้ว 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และบรูไน ล่าสุดได้ทดสอบการเชื่อมโยงระบบดังกล่าวกับทางการกัมพูชาแล้ว และพร้อมใช้งานจริงวันนี้ (1 ก.ค.)  

 

สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปยังกัมพูชาคือ น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณี เครื่องประดับ เครื่องดื่ม รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์ส่วนประกอบเหล็ก เหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว และน้ำตาลทราย ฯลฯ ปัจจุบันรัฐบาลมีเป้าหมายเร่งผลักดันประเทศในกลุ่มอาเซียนที่เหลือให้สามารถเชื่อมโยงระบบ e-Form D ให้ได้โดยเร็วตามเป้าหมายภายในปี 2562 โดยขณะนี้เมียนมาและฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล และลาวอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบภายในประเทศเพื่อรองรับกับโครงการดังกล่าว หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะเข้าร่วมทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลต่อไป 

 

อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน หรือ ASEAN Single Window (ASW) หากทุกประเทศในอาเซียนสามารถเชื่อมโยงระบบ e-Form D และ ASW ได้ทั้งหมดแล้ว จะทำให้การค้าขายภายในอาเซียนมีความคล่องตัวและสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้น

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories