×

‘ทางยกระดับดอนเมือง’ เตรียมขาย IPO ระดมทุน 2 พันล้าน หวังนำเงินปลดภาระหนี้ คาดเข้าเทรด 7 พฤษภาคมนี้

08.04.2021
  • LOADING...
‘ทางยกระดับดอนเมือง’ เตรียมขาย IPO ระดมทุน 2 พันล้าน หวังนำเงินปลดภาระหนี้ คาดเข้าเทรด 7 พฤษภาคมนี้

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT คาดว่าจะสามารถเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ หลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะเริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งในวันที่ 9 เมษายนนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO และการจัดสรรหุ้น IPO แก่นักลงทุน โดยเบื้องต้น บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินระดมทุนราว 2,000 ล้านบาท 

 

DMT ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โดยโครงการภายใต้การบริหารจัดการปัจจุบันคือ โครงการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางยกระดับดอนเมือง รวมระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร 

 

DMT มีทุนจดทะเบียนจำนวน 6,142.4 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 5,414.4 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วก่อนการเสนอขาย IPO ทั้งหมด 1,041.2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (พาร์) 5.20 บาท โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 11.85% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

 

วรวัสส์ วัสสานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น หรือ Underwriter และการกำหนดราคา ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ โดยเบื้องต้นคาดว่า DMT จะระดมทุนได้ราว 2,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์การระดมทุนครั้งนี้ จะใช้สำหรับชำระคืนเงินกู้ระยะยาว 1,354 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น 330 ล้านบาท รวม 1,684 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ DMT เป็นบริษัทปลอดหนี้ (Debt Free) ทันที 

 

ในส่วนของการจัดสรรหุ้น IPO เบื้องต้นจะเน้นจัดสรรให้กับนักลงทุนทั่วไปที่มีความสนใจ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการจัดสรรหุ้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ Underwriter ด้วย 

 

“ส่วนการกำหนดราคาขาย IPO จะใช้วิธีที่หลากหลาย ทั้งการ Bookbuilding และวิธี DCF เพื่อให้ราคาสะท้อนปัจจัยพื้นฐานของบริษัท รวมถึงการพิจารณา P/E จากกิจการที่ใกล้เคียงกัน เช่น BTS และ BEM ด้วยเช่นกัน” 

 

ธานินทร์ พานิชชีวะ กรรมการผู้จัดการ DMT กล่าวว่า แนวโน้มการเติบโตของบริษัทจะสอดคล้องกับการฟื้นตัวของกิจกรรมการเดินทางของประเทศ และกำลังซื้อภายในประเทศ ซึ่งเชื่อว่าปี 2564 จะดีกว่าปี 2563 ที่นับได้ว่าเป็นปีที่กิจกรรมด้านการเดินทางในประเทศซบเซาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยประเมินว่าสถานการณ์ปี 2564 จะดีขึ้น ดูจากการฟื้นตัวของปริมาณการจราจรในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ หากกิจกรรมการเดินทางกลับเป็นปกติ ฐานรายได้ของ DMT ที่สอดรับกับสภาวการณ์นี้จะอยู่ที่ราว 3,000 ล้านบาท 

 

นอกจากนี้ ภายหลังจากการเข้าระดมทุนแล้ว DMT จะมองหาโอกาสในการพัฒนาและบริหารโครงการด้านคมนาคมต่างๆ ตามแผนแม่บทของภาครัฐเพิ่มเติม ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะมีโครงการด้านคมนาคม ระยะทางกว่า 6,500 กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาและบริหารจัดการ 

 

สำหรับโครงการทางยกระดับดอนเมือง ภายใต้สัญญาสัมปทานปัจจุบันที่จะหมดลงในวันที่ 11 กันยายน 2577 นั้น DMT เชื่อว่าจะได้รับคัดเลือกจากกรมทางหลวงในการบริหารโครงการทางยกระดับดอนเมืองเช่นเดิม เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์มายาวนาน 

 

ปี 2563 มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันของทางยกระดับดอนเมืองช่วงดินแดง-ดอนเมือง อยู่ที่ 58,140 คันต่อวัน ลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 92,914 คันต่อวัน และช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อยู่ที่ 37,143 คันต่อวัน จากเดิมปี 2562 ที่มีจำนวน 54,376 คันต่อวัน 

 

ปัจจัยดังกล่าวทำให้ผลประกอบการปี 2563 DMT มีรายได้จากการค่าผ่านทางรวม 2,047 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 791 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม DMT มองว่าปี 2563 ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวันถือเป็นจุดต่ำสุด และคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปีนี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และคาดการณ์ว่าปริมาณการจราจรจะกลับสู่ภาวะปกติในปี 2566-2567 

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories